محمدرضا فتحی خاطرنشان کرد: این رکوردشکنی‌ها با تأمین به موقع منابع و گندله مورد نیاز و با کامل شدن سایر توسعه در نظر گرفته شده در ماه‌های آتی ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس واحد احیاء مستقیم ۲ با اشاره به این مطلب که رکورد قبلی این واحد به میزان۸۲۶۰ تن و مربوط به فروردین سال ۱۳۹۶ بوده است، در خصوص چگونگی دستیابی به این رکورد افزود: ثبت این رکورد در سایه الطاف الهی و با توانایی و تعصب ملی کارکنان، بهره گیری مؤثر از دانش فنی نیروهای تولید و تعمیرات واحد، مدیریت مناسب منابع و نیروی انسانی،کنترل بهینه فرآیند، افزایش بهره وری و کاهش توقفات اضطراری و به حداقل رساندن زمان های آماده سازی و همچنین با حمایت واحدهای خدمات فنی و پشتیبانی و توسعه به دست آمده است.

محمدرضا فتحی خاطرنشان کرد: این رکوردشکنی‌ها با تأمین به موقع منابع و گندله مورد نیاز و با کامل شدن سایر توسعه در نظر گرفته شده در ماه‌های آتی ادامه خواهد یافت.

وی در بخش پایانی سخنان خود از همکاری و تلاش تمامی کارکنان واحدهای آهن سازی و پشتیبانی و سایر همکاران فولاد مبارکه تشکر و قدردانی کرد.

در همین خصوص احمد دهقانی سرپرست تولید این ناحیه، ثبت این رکورد را مرهون زحمات کارکنان تولید و تعمیرات، افزایش تجربه و مهارت آنها و همچنین همیاری سایر واحدهای سرویس دهنده، کاهش توقفات اضطراری، رعایت دستورالعمل‌ها و ست پوینت‌های تولید و بازرسی‌های روزانه دانست.

در بخش دیگری از این گزارش جواد عسگری کارشناس فرایند تولید، ثبت این رکورد را به همه کارکنان ناحیه آهن‌سازی تبریک گفت و خاطرنشان کرد: در این خصوص باید در نظر داشته باشیم بهبود مستمر در تولید و شرایط کاری و همچنین افزایش بازدهی فرآیند از دیگر عوامل اثرگذار در کسب این موفقیت می باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج