شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در ابتدا معاملات با رشد ۳۷. ۳۲ واحدی به پله ۸۰ هزار و ۱۵۹ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در ابتدا معاملات با رشد ۳۷. ۳۲ واحدی به پله ۸۰ هزار و ۱۵۹ واحد رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۳۱۳ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۴۴۴ میلیارد و ۱۳۸ میلیون سهم طی ۷ هزار نوبت معاملاتی است.

نمادهای پربیننده فارس، جم، فباهنر و فلوله با روند صعودی و نماد وپست، خپارس و خودرو با روند نزولی کار خود را آغاز کرد.

شاخص کل فرا بورس در ابتدای معاملات با ۹۰. ۰     واحد رشد به پله ۹۲۵ هزار و ۱۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۱۱۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۳۳ میلیارد و ۱۸۹ میلیون سهم طی ۳ هزار نوبت معاملاتی است.

 

قدم های لاک پشتی شاخص برای صعود

شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در جریان معاملات با رشد ۸۳. ۲۰ واحدی به پله ۸۰ هزار و ۱۴۷ واحد رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از یک میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۴۳۴ میلیارد و ۱۳۱ میلیون سهم طی ۳۰ هزار نوبت معاملاتی است.

نمادهای پربیننده فارس، تاپیکو، کگل، همراه و رانفور با روند صعودی و نماد خپارس و پست با روند نزولی کار خود را ادامه دادند.

شاخص کل فرا بورس در حالی به کار خود ادامه می‌داد با ۲۰. ۳ واحد رشد به پله ۹۲۷ هزار و ۴۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۶۰۸ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۳۵ میلیارد و ۵۳۵ میلیون سهم طی ۱۵ هزار نوبت معاملاتی است.

 

شاخص در کانال 80 هزار واحدی درجا زد

شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در پایان معاملات روز جاری با رشد ۹۰. ۱۴ واحدی به پله ۸۰ هزار و ۱۴۲ واحد رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از دو میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۷۸۵ میلیارد و ۷۲۲ میلیون سهم طی ۴۷ هزار نوبت معاملاتی است.

نمادهای پربیننده مبین، فارس، کگل، جم و رانفور با روند صعودی و نماد شپدیس و رمپنا با روند نزولی کار خود را پایان داد.

شاخص کل فرا بورس در پایان معاملات با ۷۰. ۱ واحد کاهش به پله ۹۲۲ هزار و ۵۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از یک میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۲۱۳ میلیارد و ۳۸۱ میلیون سهم طی 23 هزار نوبت معاملاتی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج