مقایسه واردات برنج در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که دولت در واردات برنج به ایران به میزان یک میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، واردات برنج در سال ۱۳۹۵ به میزان ۸۳۹ هزار و ۳۳۷ تن به ارزش ۶۹۰ میلیون و ۱۸ هزار دلار بوده است که سهم ارزشی ۱.۵۸ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنابراین گزارش این میزان واردات در سال ۱۳۹۲ یک میلیون و ۹۶۳ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که سهم ارزشی ۴.۶۴ درصد از کل واردات را داشته است.

به این ترتیب میزان واردات برنج در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان یک میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار کاهش داشته است که این امر سبب بازگشت این میزان ارز به کشور شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج