محمدرضا تابش نماینده مجلس اظهار کرد: مفهوم توسعه پایدار از سال ۲۰۱۵ تغییر کرد و در مفهوم جدید سه مؤلفه رشد اقتصادی، عدالت در جامعه و حفظ محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج، در این مراسم محمدرضا تابش نماینده مجلس اظهار کرد: مفهوم توسعه پایدار از سال ۲۰۱۵ تغییر کرد و در مفهوم جدید سه مؤلفه رشد اقتصادی، عدالت در جامعه و حفظ محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: توسعه پایدارجز با ایفای مسئولیت اجتماعی افراد و بنگاه‌ها محقق نمی‌شود که البته باید مشوق‌های لازم برای بنگاهها در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاه‌های اقتصادی با فعالیت‌های مسئولانه خود می‌توانند در مبارزه با فقر نقش مهمی ایفا کنند.

در همین خصوص معاون ناشران و اعضای بورس تهران افزود: با نهادینه شدن مسوولیت اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی فضای کسب وکار بهبود می‌یابد.

روح‌الله حسینی گفت: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی فعالیت اجتماعی و مسوولیت اجتماعی هدفمندی داشته باشند، منافع سهامداران و ذینفعان تأمین میشود.

وی گفت: در حال حاضر باید در راستای کمی سازی مسوولیت اجتماعی در بین بنگاه‌های اقتصادی گام برداریم، همانطور که در کشورهای پیشرفته این کار انجام شده است.

حسینی تأکید کرد: مدیریت محدود در بنگاه‌های اقتصادی باید به راهبری مشارکتی تبدیل شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج