بانک جهانی وام جدیدی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار را در اختیار اوکراین قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج از روسبالت، این وام در قالب کمک های بانک جهانی در پروژه‌های تامین آب، گرمایش، انرژی، راهسازی، امنیت اجتماعی و سلامت در اختیار اوکراین قرار گرفته است.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول در نظر داشت وام یک میلیارد دلاری را در اختیار اوکراین قرار دهد اما ارائه وام جدید به مدت نامعلومی در ماه مارس موقف شد.

صندوق بین‌المللی پول در برنامه ۴ سال ه خود 17.5 میلیارد دلار به اوکراین اختصاص داده است که این کشور تاکنون 7.7 میلیارد دلار آن را دریافت کرده و امیدوار است تا پایان امسال نیز 5.4 میلیارد دلار دیگر دریافت کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج