شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به عدد ۲۴۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به اسفندماه ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۸.۴ درصد است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶ درصد بوده است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین تورم گروه بهداشت و درمان در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش یافته، تورم نقطه به نقطه این گروه ۹.۳ درصد و تورم سالانه این گروه ۹ درصد است. تورم گروه آموزش در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱ درصد و تورم سالانه این گروه در فروردین ماه ۱۲.۳ درصد بوده است.

تورم گروه مسکن در فروردین ماه ۰.۹ درصد بوده است. تورم سالانه این گروه ۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه گروه مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۹ درصد بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج