در پایان معاملات هفته منتهی به 23 فروردین ماه 96، شاخص کل با 6 / 0 درصد افزایش روبرو شد

به گزارش خبرگزاری موج،در پایان معاملات هفته منتهی به 23 فروردین ماه 96، شاخص کل با 443 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 78132 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 333 واحد افزایش به رقم 54859 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 840  واحد افزایش عدد 169631 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  0.610  درصد کاهش و 0.50 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 4 روز کاری سومین هفته سال 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 10903 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 113.6  درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد 51140 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 375 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 82 درصد و  94 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

 براین اساس تعداد 1 میلیون و 300 هزار برگه اوراق بدهی به ارزش 1356 میلیارد ریال معامله شد.

این درحالی است که تعداد 20 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 221 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 424 درصد و 384 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج