به‌رغم بارش‌هایی که از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ماه)صورت گرفته ورودی آب به سدهای کرخه و سیمره نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده، حجم ورودی آب به سدهای کرخه و سیمره در استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری (۹۶-۹۵ ) تا پایان نیمه اول فروردین ماه جاری، یک میلیارد و ۹۶۹ میلیون متر مکعب ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی ۹۵-۹۴، ۳ میلیارد و ۳۵۷ میلیون متر مکعب، ۴۱ درصد کاهش داشته است.

این گزارش حاکی از آن است که میزان حجم آب خروجی از سدهای کرخه و سیمره در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‌۱۳۹ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۵ تا ۱۶ فروردین ماه جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حجم آب ورودی به سد مارون ۹ درصد افزایش و حجم آب ورودی به سدهای کرخه و سیمره ۴۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین حجم آب پشت مخزن سد کرخه تا ۱۶ فروردین ماه جاری ۳ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و حجم آب پشت مخزن سد سیمره نیز یک میلیارد و ۶۶۹ میلیون متر مکعب گزارش شده است.

همچنین سدهای جره با ۲۸ درصد، دز با ۲۲ درصد، و کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند با ۱۰ درصد کاهش به ترتیب رتبه‌های دوم تا چهارم کاهش حجم آب ورودی را بعد از سد کرخه و سیمره در حوضه‌های آبریز کارون بزرگ، کرخه و مارون در استان خوزستان به خود اختصاص دادند.

در مجموع حجم آب ورودی به ۱۰ سد حوضه‌های آبریز کارون بزرگ، کرخه و مارون از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ فروردین ماه، ۱۰ جاری میلیارد و ۲۴۵ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی ۹۵- ۹۴ به میزان، ۱۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون متر مکعب، ‌۲۱ درصد کاهش داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج