صید ماهی شوریده تا اطلاع بعدی در صیدگاه‌های خوزستان و بوشهر آزاد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور اعلام کرد : صید ماهی شوریده از ۲۰اسفند پارسال به علت فصل تخم گذاری و جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس به مدت یک ماه در آبهای خوزستان و بوشهر ممنوع شده بود.

براین اساس، صیادان مجاز دو استان بوشهر و خوزستان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات صید و استفاده از ادوات صیادی مجاز برای دریافت مجوز و صید ماهی شوریده اقدام کنند.

براساس این گزارش، صید ماهی شوریده در سال‌های اخیر به دلیل صید بی رویه، غیرقانونی و صید در دوره ممنوعیت و به تبع آن کاهش ذخایر آن، با روندی کاهشی رو به رو بوده است.

پارسال ۴۴ هزار تن ماهی و میگو در صیدگاه‌های شمال غرب خلیج فارس صید شد که در مقایسه با سال ۹۳ حدود چهار هزار تن کاهش نشان می‌دهد

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج