این خبر را مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان داد و با اشاره به اینکه توسعه شبکه های زیرساختی انرژی و سیالات یکی از وظایف تعریف شده مدیریت کلان افزایش ظرفیت تولید می باشد، تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی و حامل های انرژی طرح های توسعه، پیش از راه اندازی واحدهای تولیدی باید انجام تا بستر لازم برای افزایش ظرفیت فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا استکی افزود: به منظور تغذیه بارهای الکتریکی محدوده توسعه فولاد شماره دو (طرح شهید خرازی) در ابتدای دهه ۹۰ مگا مدول های شهید خرازی راه اندازی شدند که با توجه به فراهم نبودن پست های فشارقوی بالادستی، این مگا مدول ها به صورت موقت به شبکه برق زیر سقف متصل شدند که همین امر باعث افزایش ریسک بهره برداری از شبکه برق موجود شد

وی با اشاره به این مطلب که طرح ایجاد واحد نورد گرم شهید خرازی و واگذاری مسئولیت تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز این طرح و همچنین اجرای پستهای تبدیل گاهی و سوییچ گیرهای موردنیاز به مدیریت اجرای پروژه های انرژی و سیالات واگذار شد، اضافه کرد: به منظور جلوگیری از وارد آمدن هرگونه خلل در روند اجرای توسعه های شرکت، عملیات اجرایی طرح پس از انتخاب پیمانکار از بهمن ماه سال ۱۳۹۳ آغاز شد

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان در همین خصوص ادامه داد: با هماهنگی وزارت نیرو مقرر شد در مجاورت پست ۴۰۰ کیلوولت فولاد مبارکه، یک دستگاه پست کلیدزنی OUTDOOR توسط فولاد مبارکه ساخته شده و تحویل شرکت برق منطقه ای اصفهان شود. همچنین خطوط ۴۰۰ کیلو ولت منشعب از شبکه سراسری نیز در حال اجراست تا به پست برق اصفهان متصل شود، ضمن اینکه پست تبدیل گاهی گازی فولاد مبارکه نیز از همین پست تغذیه می گردد

وی با ذکر این مطلب که این پست نقش حیاتی در تغذیه مصارف جدید فولاد مبارکه به عهده دارد، گفت: تجهیزات و کمپارتمنت های گازی پست ۴۰۰ کیلوولت از شرکت زیمنس آلمان و ترانسفورماتورهای قدرت آن توسط شرکت ایران ترانسفو با ظرفیت هر یک ۲۵۰ مگا ولت آمپر با نسبت تبدیل ۳۰.۵/۶۳/۴۰۰ کیلوولت تأمین شده است

استکی بیان کرد: این ترانسفورماتورها تغذیه باسبارهای اصلی ۶۳ کیلوولت پست ۲ MIS که یک پست INDOOR میباشد را به عهده دارند.

وی تصریح کرد: به منظور کمک به پایداری شبکه برق زیر سقف که در چندین مرحله افزایش ظرفیت از ۲.۴ به ۵.۴ را داشته و شرایط نسبتا پرباری را تحمل میکند، برخی بارهای شبکه از جمله بار پست احیا مستقیم شماره ۱ RED و کوره های شماره ۷ و ۸ فولادسازی به پست جدید ۲ MIS منتقل می گردند

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیالات فولاد مبارکه روند اجرای این پروژه را رو به رشد و مطلوب دانست و افزود: در همین راستا پست کلیدزنی برق منطقه ای نیز با همکاری شرکت برق و با اولویت تهیه تجهیزات، از محل شرکت های سازنده داخلی دارای پیشرفت مطلوبی است؛ ضمن اینکه برخی از تجهیزات برای نخستین بار در کشور بومیسازی و تولید شده اند که خود به توسعه محصول و ایجاد دانش فنی برای سازندگان داخلی کمک شایانی خواهد کرد

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فولاد مبارکه همواره بر حفظ محیطزیست تأکید داشته است، برای احداث تجهیزات این پروژه در آرایش و چیدمان پستها به گونه ای بازنگری انجام شد که از قطع شدن ۲۰۰۰ اصله درخت ۲۰ ساله فضای سبز شرکت در محدوده ضلع جنوبی فنس و وارد آمدن بیش از ۴ میلیارد تومان خسارت اقتصادی جلوگیری به عمل آمد

استکی با ذکر این مطلب که این پروژه بیش از ۲۳۰۰ تن اسکلت فلزی و افزون بر ۳۰ هزار مترمکعب بتونریزی داشته است، تصریح کرد: به دلیل نوع سازه ها و نیروگاهی بودن طرح، از همکاری شرکتهای داخلی همکار در ساخت و نصب سازه فلزی بهره گرفته شده است. وی در ادامه به تأمین دیماند برق مورد نیاز طرح اشاره کرد و با بیان اینکه در فاز اول نزدیک به ۴۰۰ مگاوات دیماند از شبکه سراسری خریداری و استفاده خواهد شد، افزود: در فاز نهایی بهتدریج از منابع معتبر و مطمئن، تأمین دیماند صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که ظرفیت پست در فاز اول ۵۰۰ مگا ولتآمپر و در فاز نهایی تا ۱۵۰۰ مگا ولت آمپر قابل افزایش خواهد بود که این میزان توان، توسط تونل های زیرزمینی کابل به مصارف واحدهای تولیدی منتقل خواهد شد

مدیر اجرای پروژهه ای انرژی و سیالات فولاد مبارکه ضمن مفید خواندن تجارب ارزشمند دوران بهره برداری در رفع موانع و مشکلات در اغلب بخشهای کاری اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از این پروژه، روند پایداری شبکه فوق توزیع برق فولاد مبارکه افزایش یابد و برق واحدهای جدید بهموقع تأمین شود

وی مدتزمان واقعی برآورد شده برای اجرای این طرح را با توجه به شرایط و موقعیت محل سه سال برشمرد و گفت: با توجه به اینکه پروژه فوق پیش نیاز رسیدن به تولید ۷.۲میلیون تن است، پیش بینی می شود سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه به سرعت به شرکت فولاد بازگردانده شود

 

استکی در خـــاتمه از مساعـــدت و همــکاری معاونتهــــای اجــــرای پروژه هــــا، بهره برداری و مدیریــــــتهای انــــرژی و سیـــــالات، بازرسی فنی، آزمایشگاه مرکزی، آزمایشگاه های رنگ و ساختمان، مهندسی صنایع، اتوماسیون، ایمنی و آتشنشانی، فولادسازی، مخابرات، تعمیرگاه و تعمیرات مرکزی، تأمین بتــــون و مجموعه قراردادهــای خــــرید، کنتــرل مــواد و انبارها، حمل و نقل و همچنین از مشارکت شرکــتهای احیــا فرآینـــد و صفانیکو به عنوان پیمانکار و دستگاه نظارت فنی و مهندسی فولاد در اجرای بهینه طرح قــدردانی کرد
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج