مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش جریمه کارفرمایان در صورت اشتغال اتباع غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اقبالی درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد امسال، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی 1 میلیون و 549 هزار و 885 ریال خواهد بود.

وی از میزان جریمه سال96 کارفرمایان متخلف که اتباع خارجی فاقد مجوز را به کارگمارند، خبر داد و افزود: براساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا 90 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

اقبالی گفت: میزان جریمه سال96 کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است. بنا به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 309 هزار و 977 ریال در سال 1396 تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی 1میلیون و 549 هزار و885 ریال خواهد بود.

وی افزود: مبلغ فوق الذکر درخصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد.

اقبالی تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را حدود73 هزار و 297بازدید و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را32 هزار و 808 مورد توسط همکاران این اداره کل اعلام کرد.

وی ادامه داد: تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز در کارگاه ها 46هزار و 135 نفر و تعداد صدوربرگ جریمه 17هزار و 287 مورد بوده که توسط ادارات کل استانها صادر گردیده است و در این راستا 8805 کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و 23 هزار و 182 نیروی کارایرانی جایگزین اتباع خارجی شده‌اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج