کارشناسان می‌گویند 95 درصد حوادث ناشی از کار به دلیل نبود آموزشهای لازم رخ ‌می‌دهد و در وقوع 85 درصد این حوادث عامل انسانی نقش دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، همه ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که به کشته‌شدن یا از کارافتادگی تعداد بسیاری از آنها منجر می‌شود. در کشورهای پیشرفته صنعتی، سالانه از هر 10 نفر کارگر یکی دچار سانحه می‌شود که در نتیجه آن، پنج درصد روزهای کار ملی به هدر می‌رود.

در حال حاضر نزدیک به 50 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. حوادث ناشی از کار نه تنها موجب ناراحتی فرد کارگر و افراد خانواده‌ او می‌شود بلکه سرمایه‌های انسانی و مالی بسیاری را از بین می‌برد.

یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی است که هر ساله تعداد بیشماری از انسانها را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مصایب و رنج‌های فراوانی می‌کند.

محمد اصابتی - مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - معتقد است: در ایجاد یک حادثه عوامل مختلفی دخیل است که عامل انسانی و کارگر و کارفرما از جمله آنها است.

او می‌گوید: 52 درصد حوادث کار به نبود نظارت از سوی سرپرست یا کارفرما باز می‌گردد اما نبود آموزش نیز در ایجاد حادثه کار موثر است، ‌ چرا که عدم آشنایی کارگران با تجهیزات کارگاه می‌تواند جرقه بروز یک حادثه را بزند در حالی که آموزش قاعده کار است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

به اعتقاد مدیرکل بازرسی وزارت کار، وقتی 50 درصد حوادث کار را حوادث ساختمانی به خود اختصاص داده و نزدیک به 60 درصد حوادث منجر به فوت مربوط به بخش ساختمان است زنگ خطری است که باید نسبت به آن نگران باشیم.

برآورد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان طبق گزارش سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که حوادث جدی مربوط به بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار، بیش از دو میلیون نفر در سال است که هزینه‌ای بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص جهان را شامل‌ می‌شود. در اغلب کشورها، گزارش حوادث ناشی از کار، مرگ و میر و بیماری‌ها به طور کامل ثبت نمی‌شود بنابراین ارقام اعلام شده جهانی می‌تواند به صورت برآوردی در نظر گرفته شود.

براساس برآوردهای صورت گرفته بیش از دو میلیون نفر در سال 2008 میلادی از حوادث و بیماری های ناشی از کار، دو میلیون نفر به واسطه بیماری‌های مختلف و 321 هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار فوت شده‌اند و به طور متوسط در جهان بیش از 6300 مرگ به واسطه کار در هر روز اتفاق افتاده است.

جدول نرخ آمار و شیوع حوادث در جهان

بیش از دو میلیون نفر هر سال قربانی حوادث کار

نکته قابل توجه در این آمار کاهش نرخ حوادث مرگبار طی دهه گذشته است که می‌تواند ناشی از رشد اقتصادی کشورها طی سالهای منتهی به سال 2008 میلادی باشد.

از کل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های شغلی 29 درصد سرطان، 21 درصد بیماری‌های خونی و 25 درصد بیماری‌های مسری را شامل می‌شود. بیش از 900000 مرگ نیز ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط کار گزارش شده که نشان از افزایش این میزان نسبت به سالهای گذشته دارد.

جدول مقایسه‌­ای مرگ و میر ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط­های کاری

بیش از دو میلیون نفر هر سال قربانی حوادث کار

سایر گزارشات در خصوص حوادث غیرکشنده نشان می‌دهد بیش از 317 میلیون کارگر در محیط کار دچار حادثه می‌شوند که سبب 4 روز یا بیشتر غیبت از کار می‌شود که برابر با 850000 جراحت در هر روز است.

جدول مقایسه­‌ای حوادث غیر کشنده منجر به غیبت 4 روز یا بیشتر از محیط کار

بیش از دو میلیون نفر هر سال قربانی حوادث کار

آمار ارائه شده در این جدول، وقوع 38 درصد حوادث در کشورهای غرب اقیانوس آرام و 26 درصد در کشورهای جنوب شرق آسیا را در سال 2008 میلادی نشان می‌دهد که حدود 64 درصد حوادث را شامل می‌شود.

بر اساس بر اساس گزارش سازمان بین‌ المللی کار 98 درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. آمار حوادث ناشی از کار طی 20 سال گذشته در کشورهای ژاپن و سوئد 20 درصد و در فنلاند 62 درصد کاهش داشته که عامل عمده این کاهش، تغییر شرایط محیط کار از وضعیت نا ایمن به ایمن بوده است.

بر اساس اصول راهبردی کنوانسیون شماره 187 سازمان بین‌ الملی کار (ILO)، سیستم‌های ایمنی و بهداشت کار باید توسط دولت‌های عضو و با مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در سطح ملی برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیاده‌سازی شوند.

هم اکنون برخی کشورها این برنامه را در قالب استانداردها و برنامه‌های ملی خود و با راهنمایی سازمان بین‌ المللی کار بر اساس سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت کار پیاده‌سازی و اجرا کرده‌اند که روسیه و قزاقستان از جمله این کشورها هستند.

در کشور روسیه پیاده‌سازی سیستم‌های ایمنی و بهداشت کار در برخی مشاغل به مدت پنج سال توسط سازمان بین‌المللی کار راهبری و نظارت خواهد شد که نمونه جالبی از این نوع همکاری به شمار می‌رود.

شورای عالی حفاظت فنی با تصویب آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان بر لزوم آموزش عمومی و گذارندن دوره‌های تخصصی توسط نیروهای کار تاکید کرده است. این شورا در راستای اجرای مواد ۸۵، ۹۱، 193و 196 قانون کار، درج عنوان دوره‌های آموزشی در شناسنامه شغلی کارگران را الزامی دانسته و کارفرمایان و مسؤولان را مکلف کرده قبل از بکار گماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارایه آموزش‌های ایمنی متناسب با نوع کار از طریق مراجع ذیصلاح اقدام کنند.

در حال حاضر آموزش ایمنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار الزامی است و بازرسان وزارت کار به جهت رعایت اصول ایمنی، موظفند واحدها و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی را مورد بازرسی قرار می‌دهد. استراتژی وزارت کار ایمن سازی محیط‌های کار با استفاده از ظرفیت کارفرمایان است به نحوی که نیروی کار تخصصی از بین خود کارفرمایان در واحدهای تولیدی به عنوان افسر ایمنی کارگاه مستقر می‌شوند.

تا قبل از سال 1392 نرخ حواث منجر به فوت در محیط کار روزانه ۵.۵ نفر بود که در حال حاضر این نرخ به ۴.۵ نفر در روز کاهش یافته است. برابر اعلام وزارت کار تاکنون دو میلیون نفر ساعت آموزش برای پیش‌بینی مخاطرات در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی ارائه شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج