با اجرای سیاست های تمرکز و تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام از میدان های مشترک، ظرفیت تولید نفت میدان های غرب کارون افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در گزارش دستاوردها و اقدام های انجام شده وزارت نفت در سال ٩۴ به تشریح عملکرد فعالیت های انجام شده در حوزه میدانهای مشترک غرب کارون پرداخت و تصریح کرد: تمرکز و اتخاذ تمهیدهای لازم برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام از میدان های مشترک کشور با تمرکز بر توسعه میدان های مشترک غرب کارون از جمله سیاست های وزارت نفت در سال ٩۴ بوده است. از جمله اقدام هایی که از ابتدای دولت یازدهم در حوزه میدان های غرب کارون انجام شده می‌توان به اصلاح شرایط پیمانکاران فعال در میدان های مشترک غرب کارون مانند خلع ید یکی از پیمانکاران چینی در میدان آزادگان جنوبی،‌ تنظیم روابط و قراردادها با دیگر پیمانکاران و افزایش تعداد دکل های فعال از ٣ به ١٨ دستگاه در این میدان اشاره کرد. راه‌اندازی مرحله دوم فاز زودهنگام توسعه میدان یادآوران برای تولید ۵٠ هزار بشکه در روز درخردادماه ١٣٩٣ و تصویب طرح توسعه یکپارچه میدان های مشترک نفتی غرب کارون با ظرفیت تولید ۵۵٠ هزار بشکه در روز در چارچوب بند ق تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور از سوی شورای اقتصاد از دیگر فعالیت های انجام شده در حوزه میدانهای غرب کارون بوده است. همچنین فاز نخست طرح توسعه میدان یادآوران با هدف تولید ٨۵ هزار بشکه نفت خام در روز و فاز نخست میدان آزادگان شمالی با هدف تولید ٧۵ هزار بشکه در روز آماده بهره‌برداری رسمی است. بهره برداری از ردیف اول واحد بهره‌برداری نمکزدایی میدان های غرب کارون با ظرفیت ۵۵ هزار بشکه در روز، تسهیل شرایط استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی موجود برای سازندگان و پیمانکاران داخلی، تخصیص هدفمند و بهینه اعتبارات و منابع مالی به طرح ها و پروژه‌ها از دیگر اقدام های دولت یازدهم در توسعه میدان های غرب کارون بوده است. همچنین براساس این گزارش، فاز نخست میدان های یادآوران و آزادگان شمالی که در ابتدای دولت یازدهم از پیشرفت های ٨٣ و ۴٨ درصدی برخوردار بودند در انتهای سال ٩۴ با ١۵,٧ و ۴٩.٧ درصد پیشرفت، رشدهای ٩٨.٧ و ٩٧.٧ درصدی را ثبت کردند. معاونت برنامه ریزی وزارت نفت همچنین توسعه میدان یاران جنوبی در ابتدای دولت یازدهم را ۴,٣ درصد اعلام کرد که تا پایان اسفندماه پارسال با پیشرفت ۵٢.۵ درصدی نسبت به سال ابتدای شهریورماه سال ٩٢، به ۵۶.٨ درصد رسید. همچنین توسعه میدان یاران شمالی نیز در انتهای سال ٩۴ رشد ٨٢,٣ درصدی را ثبت کرده است. این گزارش در ادامه پیگیری مستمر و جدی طرح توسعه میدان نفتی آذر، تقویت ناوگان دکل های حفاری مدیریت اکتشاف به منظور گسترش فعالیت های اکتشافی و توصیفی در نواحی مرزی و میدان های مشترک، تخصیص هدفمند و بهینه اعتبارات و منابع مالی به طرح ها و پروژه ها، رفع مشکلات عمده در اجرای طرح های توسعه میدان های مشترک، تعیین تکلیف نهایی استراتژی توسعه میدان های توسعه نیافته و نیز تسریع در بررسی و تصویب نهایی مصوبات مربوط به میدان های مشترک از دیگر اقدامات وزارت نفت در میدان های مشترک نفت وگاز اعلام شده است.