آگهی پرداخت سود سهام بانک پاسارگاد مربوط به سال مالی منتهی به 1394/12/29 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج، به آگاهی سهامداران محترم بانک پاسارگاد می رساند؛ بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مورخ 1395/04/31 ، باقی مانده مطالبات سهامداران حقیقی( به ازای هر سهم 120 ریال ) و تمامی مطالبات سهامداران حقوقی (به ازای هر سهم 160 ریال ) به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.


 الف ) آن دسته از سهامداران محترم حقیقی  که در تاریخ 1395/04/31 سهامدار بانک بوده اند و حساب انفرادی خود نزد بانک پاسارگاد را قبلاً  به امور سهام اعلام نموده اند ، به حساب ایشان واریز خواهد گردید.
 سایر سهامداران محترم حقیقی که در تاریخ 1395/04/31 سهامدار بانک بوده و  فاقد حساب بانکی نزد بانک پاسارگاد می باشند، با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه، طبق جدول زمان بندی ذیل به یکی از شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور جهت دریافت سود سهام خود مراجعه نمایند.
 

تعداد سهم سهامداران حقیقی

تاریخ مراجعه

از 1 تا 5.000

1395/12/10

از 5.001 تا 15.000

1395/12/11

از 15.001 تا 35.000

 1395/12/14

از 35.001 تا 150.000

1395/12/15

از 150.001 به بالا

 1395/12/16

 
ب) سهامداران محترم حقوقی جهت دریافت سود سهام (به ازای هر سهم 160ریال ) با همراه داشتن معرفی نامه (اعلام نماینده، شماره حساب حقوقی) و آخرین روزنامه رسمی طبق جدول زمان بندی ذیل به یکی از شعبه های بانک پاسارگاد در سراسرکشور مراجعه نمایند.
 

تعداد سهم سهامداران حقوقی

تاریخ مراجعه

از 1 تا 6.000.000

1395/12/17

از 6.000.001 تا 14.000.000

1395/12/18

از 14.000.001 تا 50.000.000

 1395/12/19

از 50.000.001 به بالا

1395/12/21

 
ج) چنانچه سهامداران محترم در تاریخ های اعلام شده موفق به دریافت سود سهام خود نشوند، می توانند از تاریخ 1395/12/22 به شعبه های بانک پاسارگاد مراجعه نمایند.

 از کلیه سهامداران گرامی خواهشمند است؛ با افتتاح حساب نزد بانک پاسارگاد و اعلام به امور سهام ، این امور را در ارائه خدمات مطلوب تر یاری فرمایند.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج