بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری در حالی در دی ماه امسال با رشد ۱۷۳.۳ درصدی نسبت به اسفند ۹۴ مواجه بوده که دیون بانکها به بانک مرکزی در ده ماهه۲۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک مرکزی،گزیده های آمارهای اقتصادی که امروز از سوی بانک مرکزی اعلام شد، آمارهای نگران کننده ای از افزایش بدهی های نظام بانکی کشور به بانک مرکزی را به ثبت رسانده است. بر این اساس بدهی بانکها به بانک مرکزی در ده ماهه منتهی به دیماه، ۲۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رشد کرده است. در این میان دیون بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نسبت به اسفندماه سال جاری با رشد ۱۷۳.۳ درصدی مواجه بوده است.

در واقع، آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری ۳۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان شده که نسبت به اسفندماه سال ۹۴ معادل ۲۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد.

در این میان بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۱۱.۸ درصدی را تجربه می کند؛ اما در مقایسه با یکسال منتهی به دیماه، ۶.۷ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. در عین حال بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکز هم با رشد ۴ درصدی در یکسال اخیر، به رقم ۵۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده که در ده ماهه رشد ۹.۳ درصد رشد داشته است.

در این میان البته دولت هم به بانکها بدهی هایی دارد که اگرچه عنوان شده برنامه ای برای پرداخت تدریجی آن تدارک دیده شده است، اما آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی دولت به بانکهای تجاری دولتی به ۳۷ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسیده؛ اما همین رقم برای بانکهای تخصصی ۴۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان و برای بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج