روابط عمومی شرکت هواپیمایی گفت: این شرکت سال گذشته پروازهایی به سمت مونیخ و میلان دایر کرده و امروز اولین پرواز این شرکت به فرانسه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی علیاری مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان گفت: شرکت هواپیمایی ماهان در راستای گسترش پرواز به اروپا در چهار نقطه جدید پرواز دایر کرده که پرواز به فرانسه بعد از مسکو، کی اف، کپنهاگ چهارمین نقطه پروازی این شرکت هواپیمایی در سال ۲۰۱۶ به اروپا است. وی با اشاره به اینکه شرکت هواپیمایی ماهان سال گذشته پروازهایی به سمت مونیخ و میلان دایر کرده، تصریح کرد: امروز اولین پرواز این شرکت هواپیمایی به فرانسه انجام شد. علیاری ادامه داد: پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به سمت فرانسه با دو نوع هواپیما مدرن ایرباس۳۰۰-۳۱۰ با ظرفیت حمل و نقل ۲۰۰ مسافر و ایرباس ۶۰۰-۳۴۰ با ظرفیت ۳۰۰ مسافر در هفته انجام می شود. وی گفت: با پرواز هواپیماهای این شرکت هواپیمایی ظرفیت جابجایی مسافر به فرانسه پس از شرکت هواپیمایی ایران ایر و ایر فرانس تا ۹۰۰ مسافر در هفته افزایش می یابد. علیاری در خصوص اولین پرواز این شرکت هواپیمایی به فرانسه افزود: امروز ساعت ۷:۱۵ دقیقه صبح اولین پرواز ایران به فرانسه توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام شد که هواپیمای فو ساعت ۱۰ به وقت محلی در فرودگاه شاردوگل به زمین نشست. همچنین کورش فتاحی عضو هیئت مدیره و معاون امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در خصوص پرواز ماهان به فرانسه گفت: این پرواز سه روز در هفته و روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه انجام می شود. وی ادامه داد: ساعت پرواز این شرکت هواپیمایی به فرانسه ۶:۴۵ دقیقه و ساعت پرواز برگشت ۲۲:۱۰ در فرودگاه بین المللی امام خمینی به زمین می نشیند.