معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق ییمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام کرد: لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد و با این شرایط، بازنشستگی پیش از موعد منتفی است.

به گزارش خبرگزاری موج از روابط‌ عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر‌، محمد پوستین‌دوز گفت: به استناد بند الحاقی ماده ۴۴ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور‌، این صندوق مکلف شده که افراد ۶۰ سال به بالا را که ۱۰ سال سابقه بیمه یا کمتر دارند بازنشسته کند و افرادی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند هم می‌توانند کسری تا ۱۰ سال را به صورت یکجا و به نرخ روز بخرند. اما بند الحاقی به ماده ۴۴ در روزهای پایانی کار مجلس قبل به لایحه مذکور افزوده شد و بار مالی زیادی برای صندوق داشت که پس از بررسی شورای نگهبان، لایحه مذکور مغایر با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است و لذا بازنشستگی پیش از موعد منتفی است.
وی با تاکید بر اینکه شرط بازنشستگی در این صندوق دارا بودن حداقل ۶۵ سال سن و برخورداری از ۱۵ سال سابقه بیمه‌پردازی در این صندوق است، به تمامی بیمه‌شدگان جوان مشمول صندوق توصیه کرد، در صورت پرداخت سنوات مازاد بر ۱۵ سال(تا ۳۵ سال بیمه‌پردازی) درآینده از مستمری بیشتری به نسبت سنوات پرداختی برخوردار خواهند شد و به همین دلیل از جوانان خواست تا سریعاً به نام نویسی خود اقدام و موضوع را به آینده موکول نکنند. پوستین دوز در ادامه در خصوص افزایش میزان مستمری بازماندگان و از کارافتادگان صندوق اعلام کرد: با عنایت به مصوبه هیات وزیران‌، پیشنهاد افزایش ۱۲درصدی از سوی صندوق به هیات امنا سازمان تامین اجتماعی وصندوق‌های بازنشستگی ارسال و اقدام برابر نظر هیات امنا صورت خواهد گرفت و مابه التفاوت مربوطه به صورت یکجا محاسبه و پرداخت خواهد شد.