وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای غیر ضروری و دست و پا گیر واردات نهال و اندام های تکثیری را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، لغو مجوزهای غیر ضروری واردات نهال شامل ارقام و پایه های تجاری و همچنین اندام های تکثیری با هدف تسهیل در تجارت و کسب و کار فعالان بخش کشاورزی و در راستای قانون اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی نیز طی نامه ای، لغو مجوزهای غیر ضروری واردات نهال و اندام های تکثیری را به معاون توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی خارجی و رییس کل سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. علی اکبر مهر فرد در این نامه آورده است که واردات انواع نهال(ارقام و پایه های تجاری) با رعایت ضوابط فنی و شرایط قرنطینه ای اعلام شده توسط سازمان حفظ نباتات و همچنین مطابق با فهرست ارقام ثبت شده از سوی موسسه تحقیقات ثبت گواه بذر و نهال مجاز می باشد. وی می افزاید: با توجه به نیاز کشور برای استفاده از ارقام جدید، ثبت سفارش ارقام جدید منوط به هماهنگی با موسسه ثبت گواهی و بذر و نهال و ثبت ارقام جدید در موسسه مذکور است و فهرست ارقام ثبت شده انواع نهال شامل ارقام و پایه های تجاری در دوره های سه ماهه توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به روز رسانی می شود و تغییرات از طرف این حوزه به سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی در نامه اش تاکید کرده است که انواع اندام های تکثیری شامل نشا، پیاز گل، غده، کوروم و ریزوم فقط با رعایت ضوابط فنی و شرایط قرنطینه ای اعلام شده از سوی سازمان حفظ نباتات و همچنین کنترل و تطبیق آن به لحاظ شکلی توسط موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال مجاز است و ثبت سفارش این کالاها نیاز به اخذ مجوز از این حوزه ندارد. بنا براین گزارش، وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۳ در راستای سیاست های رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار دولت و زدودن مقررات دست و پا گیر، سهولت و روان سازی در کسب و کار بخش خصوصی به عنوان دستگاه پیشرو اقدام به حذف مجوزهای غیر ضروری کرده که حاصل آن کاهش مجوزهای کسب و کار در زیر بخش های کشاورزی از ۴۴۴ مورد به ۹۶ مورد بوده است. اکنون نیز مرحله تسهیل و بهینه سازی فرآیند صدور مجوزها و کوتاه کردن زمان صدور در این وزارتخانه آغاز شده است. عملکرد این وزارتخانه در حذف مجوزهای غیر ضروری از سوی دولت مثبت ارزیابی شده و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در فروردین ماه امسال در نشست سراسری نمایندگان خود از وزارت جهاد کشاورزی برای این موفقیت تجلیل کرد. وزیر جهاد کشاورزی همواره بر ایجاد ساز و کار تجارت و روان سازی در کسب و کار بخش کشاورزی تاکید داشته است و در فضای بعد از برجام نیز تلاش ها در این حوزه شدت گرفته است. انتظار می رود با تسهیل و بهینه سازی فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، بخش خصوصی رغبت بیشتری به فعالیت، سرمایه گذاری و تجارت در بخش کشاورزی از خود نشان دهند.