از آغاز فصل برداشت تاکنون، چهار میلیون و ۲۱۳ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج به وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارزش خرید تضمینی گندم کشاورزان پنج هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان بوده که تاکنون سه هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان آن به گندم کاران پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، تاکنون استان های خوزستان با یک میلیون و ۳۸۳ هزار تن، گلستان با یک میلیون و ۶۳ هزارتن و فارس با ۴۸۳ هزارتن تاکنون بیشترین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کرده اند.