مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت:‌ از ابتدای امسال تاکنون تعداد 170 تعاونی جدید در گرایش های مختلف اقتصادی، با اشتغالزایی دو هزار و694 نفر در استان ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، عبدالکریم انصاری زاده اظهار کرد:‌ از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 170 تعاونی با دو هزار و587 عضو و سرمایه گذاری هزار و 754 میلیون ریال تشکیل و به ثبت رسیده است.

وی افزود: ‌بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در گرایش کشاورزی با 64 واحد تعاونی است که تعداد اعضای تشکیل دهنده این تعاونی ها 673 نفر است و کمترین تعداد تعاونی های ثبت شده استان در بخش های تامین نیاز مصرف کننده، تامین نیاز تولید کننده و معدنی هر کدام با یک واحد تعاونی است، همچنین بیشترین فرصت شغلی در گرایش کشاورزی با 910 نفر اشتغالزایی است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان کرد: بیشترین توزیع جغرافیایی تعاونی های ثبت شده استان از ابتدای امسال تا کنون با تعداد 24 تعاونی و اشتغالزایی 234 نفر مربوط به شهرستان بهبهان است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج