بنا بر اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته های اخیر به طور متوسط تا ١٨.٩ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، پیمان قربانی رئیس گروه اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی به تشریح برنامه های این بانک در اجرای این سیاست پرداخت.

قربانی در این رابطه به اقداماتی در راستای کاهش سود در بازار بین بانکی به عنوان محل قرض بانک‌ها از یکدیگر اشاره کرد و گفت که نرخ سود از ارقامی بالای ٢٩ درصد در اوایل سال ١٣٩٤ به حدود ١٩ درصد و حتی کمتر کاهش یافته است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در سه هفته اول بهمن ماه نرخ سود بازار بین بانکی بین ١٩ تا ٢٤ درصد بوده اما میانگین موزون آن به ١٨.٩ درصد رسیده است.

آن طور که قربانی عنوان کرد میزان سود در بازار بین بانکی در ١٠ ماهه اول امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل تا بیش از ١٠ درصد کاهش دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج