معامله بلوک ۳۰۳ میلیون سهمی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در بورس اوراق بهادار قطعی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، معامله بلوک ۸۷٫۰۸ درصدی سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس که در روز ۲۷ اردیبهشت امسال به قیمت پایه هر سهم ۳۳۷۸ ریال در بورس اوراق بهادار روی میز فروش رفته بود و پس از سه روز رقابت به قیمت هر سهم ۳۶۰۲ ریال به فروش رسید، با احراز شرایط در روز گذشته قطعیت یافت. بر اساس این گزارش؛ این بلوک ۸۷٫۰۸ درصدی، ۳۰۳ میلیون و ۹۲۰ هزار سهم شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را شامل می شود که از سوی سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفته پایانی اردیبهشت امسال در بازار دوم بورس به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط عرضه شد.