شورای رقابت این هفته عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری موج، دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای رقابت این هفته به بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد پرداخت. 

براساس دستور جلسه شورای رقابت این هفته گزارش عملکرد ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین بررسی شرایط صدور مجوز احداث داروخانه از دیگر موضوعات دیگر جلسه این هفته شورای رقابت به شمار  می آید.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج