با همکاری و تعامل واحدهای مختلف شرکت فولاد مبارکه تولید محصول ورق گرم سنگین (Heavy Sheet) باکیفیت سطح ویژه در خط برش سنگین واحد تکمیل نورد گرم با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید داود قفقازی کارشناس فرآیند نورد گرم فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت کیفیت سطح ورق گرم ازنظر عیوب حفره، خراش رو و زیر ورق و سایر عیوب سطحی مورد سفارش و تأکید کارخانه های لوله سازی که لحاظ ننمودن آن می تواند موجبات نارضایتی و شکایت مشتریان را فراهم آورد، بهبود وضعیت و اقدام اصلاحی لازم در این خصوص از اواخر سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و با تأکید تیم مدیریت ناحیه و همدلی سایر همکاران، این مهم در سال ۹۵ انجام شد.

کارشناس فرآیند نورد گرم فولاد مبارکه با تأکید بر این مطلب که با اجرای این فرایند و با تولید این گروه از محصولات، سبد تولید محصولات ویژه و کیفی شرکت توسعه یافت و رضایت بیشتر مشتریان فراهم شد، افزود: بر این اساس یکی از پارامترهای تأثیرگذار میزان عدم تطابق با NC عیوب سطحی ناشی از خطوط ۵۲ بوده که با کاهش آن سودآوری شرکت به نحو قابل ملاحظهای افزایش یافت.

وی افزود: پس از اجرای پروژه، دو سفارش در خط برش سنگین تولید و بدون هیچ گونه مشکل کیفی از نظر کیفیت سطح برای مشتری ارسال گردید.

وی در خاتمه از مدیریت و کارکنان واحدهای تولید و تعمیرات تکمیل نورد گرم، فروش،کنترل کیفی، متالورژی و روشهای تولید، برنامه ریزی و کنترل تولید و پشتیبانی فنی مشتریان ، تشکر و قدردانی کرد.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج