به گزارش روابط عمومی فولاد مبارکه، از مجموع فولاد خام تولید شده در بازه زمانی یاد شده مقدار ۳۵۰ هزار تن به صورت تختال، ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن به صورت محصولات گرم و اسیدشویی و ۸۵۰ هزار تن نیز در قالب محصولات سرد و پوشش­ دار به بازار عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در همین مدت عملکرد مجتمع فولاد سبا و فولاد هرمزگان هر کدام به ترتیب، تولید ۴۵۶ و ۷۳۶ هزار تن فولاد خام بوده است.به گزارش روابط عمومی فولاد مبارکه، از مجموع فولاد خام تولید شده در بازه زمانی یاد شده مقدار ۳۵۰۰ هزار تن به صورت تختال، ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن به صورت محصولات گرم و اسیدشویی و ۸۵۰ هزار تن نیز در قالب محصولات سرد و پوشش دار به بازار عرضه شده است.

این گزارش حاکیست در همین مدت عملکرد مجتمع فولاد سبا و فولاد هرمزگان هرکدام به ترتیب، تولید ۴۵۶ و ۷۳۶ هزار تن فولاد خام بوده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج