وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاح ورزشگاه نقش جهان گفت: همت والای مدیریت فولاد مبارکه در افتتاح ورزشگاه نقش جهان ستودنی است در عین حال باید از مسئولین استان و سایر دست اندرکاران که در به ثمر رسیدن این پروژه همت گماردند، تشکر و قدردانی نمائیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سلطانی فر در اولین روز کاری خود به همراه معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح ورزشگاه نقش جهان به اصفهان آمده بود طی سخنانی گفت: همت والای مدیریت فولاد مبارکه در افتتاح ورزشگاه نقش جهان ستودنی است در عین حال باید از مسئولین استان و سایر دست اندرکاران که در به ثمر رسیدن این پروژه همت گماردند، تشکر و قدردانی نمائیم.

وی با بیان اینکه در همه دنیا اسپانسری تیمهای ورزشی برای بنگاه های اقتصادی به عنوان یک فرصت تلقی می گردد، تصریح کرد: در کشور ما این فرصت به دلیل اینکه سازو کار آن فراهم نیست، یک معضل است. این بدان معنی است که وقتی یک بنگاه اقتصادی یا یک صنعت مسئولیت یک تیم را قبول می کند یک محل هزینه است این در صورتی است که در دنیا همانگونه که اشاره شد، یک فرصت برای کسب درآمد است.خارج از کشور ما کسانی که تیم داری می کنند با سازوکارهای لازم نه تنها هزینه های تیم داری را تأمین می کنند بلکه از آن به عنوان کسب درآمد هم استفاده می کنند.فلذا باید با همت و همفکری سایر مسئولین و با فعال کردن اقتصاد ورزش کشور این معضل را به فرصت تبدیل کنیم و اتکای تیمها و بطور کلی ورزش را به اعتبارات محدود دولتی کم کنیم تا سرمایه گذاری در بخش ورزش توجیه پذیر باشد و با درآمدزا شدن باعث اشتیاق و رغبت بنگاه ها و سرمایه گذاران در این بخش شویم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج