جلسه کمیته مدیریت فولاد مبارکه با محوریت موضوعات ارتقای سطح ایمنی شرکت، تسریع و تسهیل در امر ارسال محصولات به مقصد مشتریان، تأکید بر تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر از پروژه استفاده از پساب تصفیه شده آب شهرستانهای همجوار و نهایی نمودن مراحل مربوط به انجام مناقصه احداث خط نورد گرم 2 با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران نواحی فولاد مبارکه و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این جلسه سبحانی پس از استماع گزارش معاونین و مدیران شرکت، بخش آغازین سخنان خود را به اهمیت مقوله ایمنی در فولاد مبارکه اختصاص داد و گفت: در بحث ایمنی همواره مسئولیت سرپرستان و مدیران سنگینتر است. بویژه وقتی افراد با سابقه و مجرّب در یک واحد بازنشسته میشوند و کارکنان جدیدی به جای آنها به کار گرفته میشوند در اینجاست که مسئول مربوطه باید گام به گام عملیات اجرای کارها و بطور اخص انجام عملیات تعمیراتی بر روی تجهیزات را براساس دستورالعملها و با همکاری تعمیرکاران مربوطه از مرحله دمونتاژ تا مونتاژ و بالعکس پیش ببرد. از این رو دستگاههای نظارت و مسئولان باید بیش از پیش نسبت به مسایل ایمنی دقت و حساسیت به خرج دهند.

وی در همین رابطه با اشاره به نقش بازرسی فنی در زمان انجام امور تعمیراتی افزود: به خاطر داشته باشیم حوادث به هر شکلی که باشند بد هستند و بدتر از آن وقتی است که از حوادث اتفاق افتاده درس نگیریم فلذا پس از بروز حوادث باید دستورالعملها بازنگری شوند و ببینیم آیا کار انجام شده مطابق با دستورالعملهای خاص خود آن انجام شده است یا خیر؟ در گام بعدی باید شیوه مدیریت از مدیر به سرپرست و از سرپرست به ردههای پایینتر با جدیت بیشتری اعمال گردد.

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه باید با استفاده از آمار و تحلیلهای بسیار دقیق به جایی برسیم که محصولات شرکت با قابل قبولترین سطح ممکن در کیفیت برای مشتریان تولید گردند، گفت: به خاطر داشته باشیم بسیاری از محصولات فولاد مبارکه مانند ورقهای مورد استفاده در خودروسازی و ساخت مخازن از نظر ایمنی برای مصرفکنندگان از اهمیت به سزایی برخوردار است بنابراین محصولات کمافیالسابق باید طبق استانداردهای جهانی و ملی و بنا بر سفارش مشتری تولید شوند. ضمن اینکه محصولات تولید شده باید هرچه سریعتر و با کمترین جابجایی به مقصد مشتریان ارسال گردند . 

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فولاد مبارکه تاکنون گامهای خوبی برای بهینهسازی مصرف آب انجام داده است گفت: تکمیل و اجرایی شدن پروژه استفاده از پساب تصفیه شده شهرستانهای  همجوار، ضرورت خاصی دارد و باید با وفاق و همدلی بیشتر هر چه سریعتر این طرح بزرگ را به بهرهبرداری برسانیم تا هر چه زودتر و بیش از پیش وابستگی فولاد مبارکه به زاینده رود کمتر شود.

در این جلسه ارائه گزارش از وضعیت مهمترین اقدامات مرتبط با جلسات کمیته مدیریت در حوزههای مختلف ارایه شد که در حوزه بهرهبرداری، تحویل کامل ماشین 5 ریخته گری به واحد بهره برداری، تدوین برنامه تولید برای ماشین 5 ریخته گری با تمام ظرفیت به منظور مشخص شدن نقاط قابل بهبود از لحاظ تأمین قطعات و اشکالات فنی، بررسی و تصمیمگیری جهت خرید پاتیل مذاب با اولویت ساخت داخل، مدرنیزه کردن ماشینهای بسته بندی و تأمین رامتراک در نورد گرم، تهیه طرح جامع جابجایی مواد اولیه (گندله، سنگ آهن، بریکت و ...) به منظور کاهش هزینههای حمل و نقل در ناحیه آهن سازی، آمادگی واحدهای مختلف برای پاسخگویی به نیازهای ماشین شماره 5 ریختهگری مهمترین این موضوعات بودند.

این گزارش حاکیست در حوزه اجرای پروژهها، انجام اقدامات لازم جهت اتمام پروژههای توسعه سبا و سنگان، توجه به وضعیت سیستمهای اعلام و اطفاء حریق در واحدها، انجام مذاکره با آبفای اصفهان به منظور بررسی و تصمیم گیری برای فعال نمودن پروژههای جمعآوری و تصفیه پساب شهرهای مجاور که بالای 80 درصد پیشرفت دارند و پس از آن موضوعات مربوط به حوزه معاونت اقتصادی مالی، فروش، خرید تکنولوژی و نیروی انسانی با حضور دکتر سبحانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش در این جلسه مختار بخشیان معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه نیز گفت: طبق گزارشهای واصله از نواحی تا انتهای مهر ماه سال جاری در واحد گندله سازی 103  درصد برنامه، در واحد های احیاء مستقیم با توجه به توقفات خطوط، 96 درصد برنامه، در ریخته گری 101 درصد برنامه، در نورد گرم 103درصد برنامه، در نورد سرد 96 درصد برنامه، در واحد احیای مجتمع سبا 105درصد برنامه و در بخش کلاف این مجتمع 99 درصد برنامه و در حمل محصولات 102 درصد برنامه محقق گردیده است ضمن اینکه در بخش تولید ورقهای پوشش دار مطابق برنامه درحال تولید هستیم .

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج