ایاز اسماعیلی با بیان این مطلب که این آزمون با همکاری دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان در روزهای یکم تا سوم دی ماه ۹۵ برگزار شد، افزود: جذب و تأمین نیروی انسانی، یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است.

به گزارش خبرگزاری موج، اسماعیلی اضافه کرد: در صورتی که این فرآیند به خوبی طراحی و اجرا شود، سایر فرآیندهای منابع انسانی از جمله آموزش و توسعه، نگهداری، مدیریت عملکرد و... که پس از آن قرار دارند با کمترین هزینه و بیشترین میزان اثربخشی در زنجیره ارزش شرکت اجرا خواهند شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: با توجه به بازنشستگی تعداد زیادی از همکاران تا پایان سال ۱۳۹۶ و لزوم برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی جایگزین با هدف کاهش شکاف مهارتی و دانشی، فرآیند تأمین نیروهای جایگزین افراد بازنشسته در سال جاری آغاز شد.

وی بیان کرد: در این فرآیند با توجه به چارت سازمانی مصوب، توسعه های آتی شرکت و خروج نیروهای بازنشسته با همکاری نواحی مختلف، نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام و شایستگی های (دانشی، مهارتی، توانایی و...) نیروهای موردنیاز جهت انجام وظایف شغلی در دو رده اپراتوری و کارشناسی تعیین شد.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه در خصوص فرآیند برگزاری این آزمون با بیان اینکه با توجه به اهمیت بُعد مهارتی کارکنان در رده اپراتوری و با عنایت به توانمندی و امکانات موردنیاز در این زمینه و همچنین سابقه همکاری و تعاملات مثبت فیمابین شرکت فولاد مبارکه و دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان این دانشکده جهت انجام آزمون کتبی و مهارتی فرآیند استخدام، انتخاب شد، تصریح کرد: در ادامه اطلاعیه استخدامی و شرایط و ضوابط مربوطه (شامل شرایط سنی، جنسیت، معدل، مدرک، رشته و گرایش تحصیلی قابل قبول، مفاد آزمون علمی و...) تدوین شد.

وی یادآوری کرد: سپس دانشکده فنی مهاجر نسبت به طراحی سامانه ثبت نام اقدام و پس از توزیع اطلاعیه استخدامی، ثبتنام در سامانه مذکور آغاز شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلت ۱۰ روزه و ثبتنام حدود ۲۵ هزار متقاضی استخدام، کنترل مدارک اولیه متقاضیان و مطابقت شرایط آنها با ضوابط آگهی توسط دانشکده و تحت نظارت فولاد مبارکه انجام شد.

وی ادامه داد: در این مرحله حدود ۴ هزار نفر از متقاضیان فاقد شرایط اولیه ( از جمله شرایط سنی، معدل، مدرک، رشته و گرایش تحصیلی قابل قبول) تشخیص داده شده و پس از انقضای مهلت رفع نقص از فرآیند حذف شدند و درنهایت برای حدود ۲۱ هزار نفر کارت ورود به جلسه آزمون کتبی صادر و آزمون کتبی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، یکم، دوم و سوم دیماه در شش نوبت صبح و عصر برگزار شد.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه ارزیابی مهارتی شامل آزمونهای مهارتی - عملی مرتبط با ردیف شغلی برای رده اپراتوری و کانون ارزیابی شایستگی شامل ارزیابی شایستگی های عمومی و بر اساس مدل علمی و ابزارهای استاندارد می باشد، اظهار کرد: برنامهریزی فرآیند به نحوی انجام شده است که پس از اعلام نتایج آزمون کتبی توسط دانشکده فنی شهید مهاجر، چند برابر نیاز اعلام شده در هر ردیف شغلی به ترتیب نمره آزمون کتبی، در رده اپراتوری به مرحله ارزیابی مهارتی و در رده کارشناسی به کانون ارزیابی شایستگی راه می یابند.

وی ابراز امیدواری کرد: سایر مراحل فرآیند از قبیل معاینه های طب صنعتی، گزینش و... برابر نیاز ذکر شده در آگهی تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

اسماعیلی تصریح کرد: آغاز به کار پذیرفته شدگان برحسب نیاز نواحی مختلف به مرور و در طول سال ۹۶ انجام میپذیرد؛ ضمن اینکه در صورت عدم پذیرش افراد در هریک از این مراحل طب صنعتی، گزینش و تشکیل پرونده، از نفرات بعدی با اولویت نمره دعوت به عمل می آید.

وی یادآوری کرد: پذیرفته شدگان نهایی پس از طی موفقیت آمیز تمامی مراحل فوق، در راستای اجتماعی سازی و آشنایی افراد جدید با ارزشها، فرهنگ، قوانین و مقررات و شرایط محیط کاری و... در ابتدای ورود به فولاد مبارکه به مدت ۳ ماه، دوره آموزشی و کارآموزی شامل آموزش های توجیهی، حین کار و آشنایی با خطوط تولید و نواحی مختلف فولاد مبارکه را طی می کنند.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه از طراحی مفاد آزمون دانشی با رویکرد نیازمندی های شغل هدف و استفاده از ابزار کانون ارزیابی شایستگی برای رده کارشناسی به عنوان بهبودهای حاصلشده در این دوره استخدامی بر اساس بازنگری های انجام شده نسبت به دوره های قبلی یادکرد و ادامه داد: انجام این حجم استخدام و به کارگیری ابزارهای علمی روز از جمله آزمون مهارتی و کانون ارزیابی شایستگی در سطح شرکتهای ایرانی کم نظیر است، تا جایی که با این رویکرد نه تنها متقاضیان از بعد دانش مورد نیاز شغل، ارزیابی می شوند، بلکه از نظر مهارتهای فنی و غیر فنی نیز محک زده شده و درنهایت برترین های این فرآیند به فولاد مبارکه راه می یابند.

وی ضمن قدردانی از زحمات تمامی دست اندرکاران برگزاری این آزمون در دانشکدۀ فنی شهید مهاجر و فولاد مبارکه گفت: بحث همکاری شرکت فولاد مبارکه با دانشگاه از ابتدای تأسیس این شرکت مطرح بوده است.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص علل همکاری دانشگاه و صنعت افزود: به طور مشخص فرآیند استخدام در فولاد مبارکه از زمانی که یک ساختاری تهیه یا طرحهای توسعه در بخشی از شرکت اجرا و شغلی در آن تعریف می شود، آغاز و تا زمانی که با بررسی های لازم نیازهای دیگر از قبیل بازنشستگی بخشی از کارکنان نیز به این امر اضافه می شود، ادامه می یابد.

وی بیان کرد: به طورکلی در پس فرآیندهای جذب نیروی انسانی یک فرآیند علمی قرار دارد که به جرأت می توان اذعان داشت، در فولاد مبارکه تلاشهای فروانی شده است تا این شرکت به لحاظ میزان تولید و کسب تجارب ارزنده در فرآیند استخدام به این نقطه برسد که البته این جای بسی قدردانی دارد که اگر فولاد مبارکه به لحاظ پیشرفت علمی یک طرف این مسیر را پیموده از منظر دیگر به یقین این دانشگاهها بوده و هستند که سوی دیگر این رشتۀ موفقیت آمیز را در دست داشته و دارند.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه همکاری هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه را رمز موفقیت مابین جبهه صنعت و دانشگاه خواند و گفت: به طور یقین روشها و نتایج این همکاری ها الگوی بسیار خوبی برای سایر صنایع و سازمانها و دانشگاههای کشور خواهد بود؛ به گونه ای که پس از هر حرکت بزرگ فولاد مبارکه دستهای زیادی از سوی شرکتهای کشور به سوی این شرکت دراز شده است و در مقابل فولاد مبارکه نیز این دستها را به عنوان یک مسوولیت اجتماعی و ملی به گرمی فشرده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود از همکاری مدیریت دانشکده فنی شهید مهاجر و تلاش واحدهای امور اداری، آموزش و توسعه منابع انسانی، طبقه بندی مشاغل، بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، نواحی تولیدی و پشتیبانی فنی و سایر واحدهای درگیر در فرآیند، صمیمانه قدردانی نمود.

تمرکز مدیریت عالی کشور به یک موضوع نتایج ارزشمندی در سطوح پایین تر دارد 

 در همین خصوص فرزاد ارزانی معاون فناوری شرکت فولاد مبارکه نیز گفت: ازآنجاییکه هرگاه صنعت با دانشگاه باهم نزدیک شده اند، نتایج بسیار خوبی به بار نشسته، تلاش شده تا به لحاظ علمی این آزمون در سطح بالایی برگزار شود.

وی با ذکر این مطلب که بخشی از دستاوردهای این همکاری در شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه نهادینه و کاربردی میشود و بخش بزرگ دیگر آن به صورت فرا منطقه ای، کشور را منتفع میکند، گفت: به طورکلی هر جا که نگاه مدیریت عالی کشور به موضوعی متمرکز شد، در سطوح پایین تر نیز مشاهده خواهیم کرد که نتایج خوب و ارزشمندی به بار مینشیند؛ بهعبارت دیگر نگاه کلی برخلاف نگاه جزیره ای و لک های اثربخشی بسیار سودمندتری برای کشور در بردارد.

ارزانی خاطرنشان کرد: ارتباط دانشکدۀ فنی شهید مهاجر و فولاد مبارکه رابطه ای است که ریشه در دوران ساخت و آغاز بهره برداری فولاد مبارکه دارد و بهیقین هر اندازه این ارتباط حرفهای نزدیکتر باشد، هم دانشگاه از وجود تجارب فولاد مبارکه در صنعت سود می برد و هم این شرکت از دانش فنی موجود در دانشکده بهره مند میشود.

حاکمیت نگاه عدالت محوری بر آزمون استخدامی فولاد مبارکه 

وی ضمن ابراز خرسندی از حاکمیت نگاه عدالت محوری بر آزمون استخدامی فولاد مبارکه ابراز امیدواری کرد: خروجی برگزاری این آزمون الگوی مناسبی برای سایر آزمونهای استخدامی کشور باشد.

معاون فناوری شرکت فولاد مبارکه افزود: در ورای برگزاری سه روز آزمون استخدامی فولاد مبارکه ساعتها و روزهای بسیار دشوار کاری از سوی مسئولان و دست اندرکاران فولاد مبارکه و دانشکدۀ فنی شهید مهاجر انجام شده است که ضمن قدردانی از تمامی این زحمات امیدواریم رضایت خداوند و داوطلبان را در پی داشته باشد.

عدالت و حسن انتخاب سرلوحه متولیان آزمون استخدامی فولاد مبارکه است 

در همین خصوص نصرالله ولی،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه فنی حرفهای استان اصفهان با تأکید بر وجود اهمیت مسئله ارتقای علمی در دانشگاه گفت: این ارتقاء علمی زمانی عملیاتی میشود که ارتباط دانشگاه با صنعت برقرار باشد، همانطور که این ارتباط برای صنعت و دانشگاه بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم در کشور نیروهای مجرب تربیت کنیم، حاصل این ارتباط دوسویه بین دانشگاه و صنعت خودنمایی میکند؛ بنابراین در گام نخست، این ارتباط خودنمایی میکند و ما در دانشکده فنی شهید مهاجر این فرصت بسیار مغتنم را به فال نیک میگیریم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه فنی و حرفهای استان اصفهان ادامه داد: هدف این آزمون جذب نیروهای تحصیلکرده، مجرب و کارآمد برای شرکت فولاد مبارکه است، بنابراین این اطمینان خاطر وجود دارد که تمامی دستاندرکاران دانشکده فنی شهید مهاجر ، مدیران و کارگزاران شرکت فولاد مبارکه تلاش میکنند تا به بهترین شکل ممکن این آزمون را برگزار نماید و در بالاترین سطح، عدالت و حسن انتخاب را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه صفرتا صد کار برگزاری این آزمون بزرگ از قبیل طراحی و نحوه تکثیر سؤالات، نحوه اجرای آزمون با برنامه ریزی بسیار دقیق توسط دانشکدۀ فنی شهید مهاجر انجام می شود، تصریح کرد: خروجی این آزمون مهم حاصل تلاش شبانه روزی مجموعۀ دانشکده و شرکت فولاد مبارکه در کوتاه ترین زمان ممکن است. وی گفت: از آنجایی که جبهۀ اول صنعت فولاد کشور، فولاد مبارکه است؛ بنابراین هرچه آزمونهای استخدامی این شرکت نیز بهتر و در سطح بالاتری انجام شود، سبب بالندگی صنعت فولاد کشور می شود

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج