نفت‌گاز با ٣٣ درصد بیشترین سهم را از تولید فرآورده‌های نفتی کشور در اسفند پارسال به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در میان پنج فرآورده اصلی نفت گاز با ٣٣ درصد، نفت کوره با ٢٣ درصد، بنزین پایه با ٢٠ درصد، گاز مایع و نفت سفید با ۴ درصد بیشترین و کمترین سهم را از مقدار تولید فرآورده‌های اصلی کشور دارند. همچنین ١۶ درصد از ظرفیت پالایشگاه ها مختص دیگر فرآورده‌هاست. در دوره مورد بررسی پالایشگاه اصفهان با ٢٨ درصد و بندرعباس و تهران با ١٩ درصد بیشترین و کمترین سهم را در تولید دیگر فرآورده‌ها به خود اختصاص دادند. شایان ذکر است که پنج فرآورده اصلی شامل بنزین پایه، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع و نفت سفید می‌شود.