موسی قاسم‌پیشه با بیان اینکه نباید در واردات و صادرات، نااهلان نظارت داشته باشند، گفت: کسانی که تخصص این کار را دارند باید نظارت داشته باشند تا بار بد از کشور خارج نشود.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران با بیان اینکه به دلیل نبود نظارت لازم افرادی سودجو وارد این حوزه می‌شوند، افزود: این مسئله باعثمی‌شود تا شرافت تولیدکننده‌ها زیر سوال برود. قاسم پیشه تولید مواد غذایی و سلامت آن را که با حیات مردم سر و کار دارد مهم برشمرد و تاکید کرد: قطعا سعی می‌شود استاندارد برای تولید مواد غذایی رعایت شود. وی با بیان اینکه اطلاعات دقیقی در مبحث استفاده رنگ دانه‌ها در مواد غذایی نداریم، افزود: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی مازندران به عنوان ناظر، تیمی را در این راستا تشکیل دهد؛ در اقتصاد آزاد همه آزاد نیستند تا هر طور می‌خواهند تولید کنند باید سلامت مردم را مد نظر قرار دهند. مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران با اشاره به رقابت شدید و حساس دنیا در صادرات یادآور شد: در اقتصاد محدود به محیط خود نیستیم و باید ارزآوری داشته باشیم. قاسم‌پیشه با بیان اینکه نباید در واردات و صادرات، نااهلان نظارت داشته باشند، تصریح کرد: کسانی که تخصص این کار را دارند باید نظارت داشته باشند تا بار بد از کشور خارج نشود. وی درباره استفاده از واکس و رنگدانه در محصولات کشاورزی بیان کرد: این موضوع مهمی است که با یک جلسه حل نمی‌شود و باید آموزش در این مورد انجام شود. مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران نظارت بر موضوع استفاده رنگ در محصولات کشاورزی را امری مهم تلقی کرد و افزود: نظارت باید از انسان محوری خارج و سیستم‌محور شود.