شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور از ۱۶ شهریور ماه جاری به مدت ۵ روز اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام) را با نرخ سود علی الحساب ۵ر۱۵ درصد(پانزده و نیم) سالانه عرضه می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، این اوراق با سررسید یکساله، به صورت الکترونیکی با نام و قابل انتقال به غیر بوده و باز خرید قبل از سررسید آن با نرخ ۵ر۱۳ درصد(سیزده و نیم) سالانه از تاریخ انتشار امکان‌پذیر است. اوراق مذکور معاف از مالیات است و سود علی‌الحساب آن ماهانه پرداخت می‌شود. همچنین امکان معاملات ثانویه این اوراق از طریق بورس و فرابورس ایران فراهم است.