فرودگاه‌های آبادان، اهواز، کرمان، ایلام، خرم آباد و سنندج پس از فروکش ریزگردها به حالت عملیاتی بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری موج،فرودگاه های آبادان، اهواز، کرمان، ایلام، خرم آباد و سنندج که روز گذشته به دلیل گرد و غبار و کاهش دید از حالت عملیاتی خارج شده بود، از بعداز ظهر روز گذشته دوباره به حالت عادی بازگشت. براین اساس، وجود ریزگردها موجب شده بود که برخی پروازها به این فرودگاه ها انجام نشود و تعدادی هم که انجام شد به اجبار در فرودگاه های سایر شهرها به زمین نشست اما با توجه به وزش باد از عصر روز گذشته، دوباره این  فرودگاه ها به حالت عادی بازگشتند و امکان نشست و برخاست هواپیما در آنها وجود دارد.