بر اساس اطلاعات گمرک ایران در پنج ماهه نخست سال جاری ۵۰ میلیون تن صادرات و ۱۳ میلیون تن واردات غیر نفتی به کشور داشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری موج، در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۵، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور(به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۵۰ میلیون تن و به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار(۵۸ هزار میلیارد تومان) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۲۵ درصدی در وزن و۲۲.۱۰درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۶.۳۹ درصد در وزن و ۲.۸۵ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته، به میزان ۱۳.۱۶۶ میلیون تن و ۱۶ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین بر اساس اطلاعات گمرک ایران، اقلام عمده صادرات در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شامل «میعانات گازی» به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار و سهم ارزشی ۱۷.۱۱ درصد، «گازهای طبیعی مایع شده» به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار و سهم ارزشی ۱۰.۱۵ درصد، «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۶ درصد، «روغن‌های سبک و فراورده‌ها به جز بنزین» به ارزش ۵۸۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۰۶ درصد و «پروپان مایع شده» به ارزش ۵۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱ درصد بوده است.

در پنج ماهه نخست سال جاری پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات غیر نفتی تیز شامل چین با سهم ۱۷.۸۲ درصدی، امارات متحده عربی با سهم ۱۵.۲۵ درصدی، عراق با سهم ۱۳.۰۱ درصدی، ترکیه با سهم ۱۱.۷۸ درصدی، جمهوری کره با سهم ۹.۱۱ درصدی و سایر کشورها با سهم ۳۳.۰۳ درصدی بوده‌اند.

همچنین اقلام عمده وارداتی نیز در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شامل برنج به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۸۵ درصد، ذرت دامی به ارزش ۴۱۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۵۰ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۴۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۴۷ درصد، «قطعات منفصله جهت تولید اتوموبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی…»، به اررزش ۳۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۰۹ درصد، وسایل نقلیه، به ارزش ۲۸۴ دلار و سهم ارزشی ۱.۷۰ درصد بوده است.

در پنج ماهه نخست سال پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش نیز به ترتیب چین با سهم ۲۳.۱۲ درصد، امارات متحده عربی با سهم ۱۷.۱۳ درصد، جمهوری کره با سهم ۷.۵۶، ترکیه با سهم ۶.۴۵ درصد، آلمان با سهم ۵.۶۲ درصد و سایر کشورها با سهم ۴۰.۱۲ درصد بوده‌اند.