شاخص بورس در پایان مرداد ۹۵ نسبت به تیر ۹۵، به میزان ۳۵۷۲ واحد برابر با ۵ درصد افزایش یافت و از ۷۴۵۱۴ واحد به ۷۸۰۸۶ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، طی ۲۱ روز کاری مردادماه ۹۵، ارزش معاملات در مقایسه با تیر ماه سال جاری ۹ درصد کاهش یافت و از ۴۵۱۸۸ میلیارد ریال به ۴۱۰۲۱ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۹۴۵۵ میلیون سهم به ۱۹۶۸۱ میلیون سهم معادل ۱ درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش، از ابتدای سال تا کنون متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات به ترتیب برابر با ۱۰۴۳ میلیون سهم و ۲۳۷۱ میلیارد ریال بوده است.

در مرداد ماه ۹۵، دفعات معاملات برابر با ۹ درصد در مقایسه با تیر ماه ۹۵ افزایش یافت و از ۱۲۳۹هزار دفعه به ۱۳۴۷ هزار دفعه بالغ گردید.

شاخص بورس در پایان مرداد ۹۵ نسبت به تیر ۹۵، به میزان ۳۵۷۲ واحد برابر با ۵ درصد افزایش یافت و از ۷۴۵۱۴ واحد به ۷۸۰۸۶ واحد رسید.

ارزش بازار در پایان مرداد ۹۵ در مقایسه با تیر ماه ۹۵ به میزان ۱۰۱۰۴۱ میلیارد ریال برابر با ۳ درصد افزایش یافت و از ۳۱۲۸۲۵۵ میلیارد ریال به ۳۲۲۹۲۹۶ میلیارد ریال رسید.

بررسی صنایع از نظر ارزش بازار نشان می دهد که گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن ۲۹ شرکت و ارزش بازار ۶۹۱ هزار میلیارد ریالی در رتبه اول قرار دارد، گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با ۳۹۲ هزار میلیارد ریال و فلزات اساسی با ۲۸۵ هزار میلیارد ریال رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ۹۵، تعداد ۱۱۹۸۱ میلیون سهم به ارزش ۲۳۶۴۴ میلیارد ریال از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده است که به ترتیب حدود ۴۰ / ۳۰ و ۴۰ / ۲۴ درصد از کل معاملات را شامل می شود.

در پنج ماهه اول سالجاری، بیشترین ارزش معاملات را بین تالار های منطقه ای به ترتیب، تالار منطقه ای اصفهان با مبادله ۹۹۰۹ میلیارد ریال، تالار منطقه ای مشهد با مبادله ۶۹۰۵ میلیارد ریال، تالار منطقه ای کیش با مبادله ۶۶۵۴ میلیارد ریال و تالار منطقه ای رشت با مبادله ۶۳۲۸ میلیارد ریال به نام خود ثبت کردند.

براساس معاملات نرمال، در این ماه ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود ۱۸۳۲۱ میلیارد ریال و معادل ۴۵ درصد از کل خرید ها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها ۱۷۳۰۲ میلیارد ریال و در حدود ۴۲ درصد از کل فروش ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان ۱۰۱۹ میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب ۵۴ و ۵۷ درصد از ارزش خرید و فروش بود.

یادآور می شود نسبتP / Eبازار در تیر ماه برابر با ۲۹ / ۷ مرتبه بوده است. لازم به ذکر است که ۴۰ شرکت دارای پیش بینی سود صفر یا منفی بوده اند که در محاسبات لحاظ نشده اند. همچنین به دلیل عدم الزام ارایه پیش بینی سود شرکت های واقع در صنعت سرمایه گذاری ها، ۱۶ شرکت فعال در این گروه در گزارشP / Eلحاظ نمی گردد. بنابراین، نسبت قیمت به عایدی(P / E) محاسبه شده بر مبنای ارزش بازار ۲۸۱ شرکت معادل ۳۱۲۰ هزار میلیارد ریال و سود پیش بینی شده بیش از ۴۲۸ هزار میلیارد ریال است.

همچنین تطبیق سود(زیان) پیش بینی شده شرکت ها در این ماه نسبت به ماه قبل نشان می دهد که تعداد ۴۱ شرکت با افزایش، تعداد ۶۶ شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با ۲۱۴ شرکت، تغییری در سود(زیان) پیش بینی شده نداشته اند. سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان مرداد ماه برابر با ۴۲۱ هزار میلیارد ریال می باشد که نسبت به تیر ماه سال ۹۵، معادل ۱۱۰۷ هزار میلیارد ریال کاهش نشان می دهد. در پایان تیرماه ۹۵ متوسط سود(زیان) خالص شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با ۳۴۸ ریال می باشد.

در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه برابر با ۱۷۵ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵ درصد درآمد(زیان) واقعی شرکت ها بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۳۱۰ ریال را نشان می دهد.

لازم به ذکر است در بازار اوراق بدهی از ابتدای سال جاری تا مردادماه ۹۵، تعداد ۳۶۴۱۳۰۲۵ برگه به ارزش ۳۶۲۵۹میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفته است.

همچنین در بازار اوراق اختیار فروش تبعی طی پنج ماهه اول سال ۹۵ بیش از ۱۶ میلیون اوراق به ارزش ۴۷ میلیون ریال معامله شده است.