از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون سطح مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو از مرز یک میلیون و ۶۵۴ هزار هکتار گذشت.

به گزارش خبرگزای موج به نقل ازروابط عمومی سازمان حفظ نباتات، معاونت کنترل آفات درباره وضعیت آفات و بیماری‌ها در کشور اعلام کرد: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون عملیات مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو در کشور از مرز یک میلیون و ۶۵۴ هزار هکتار گذشت. از این سطح مبارزه ۸۸۰ هزار و ۵۴۱ هکتار مربوط به مرحله سن مادر و ۷۷۴ هزار و ۱۵۷ هکتار مربوط به مرحله پوره(نوزادی) است.

این گزارش می‌افزاید: درباره علف‌های هرز گندم اعم از گندم آبی و دیم تاکنون در سطح سه میلیون و ۴۰۷ هزار و ۳۱۴ هکتار مبارزه شیمیایی صورت گرفته که در بیشتر استان‌ها به مرحله نهایی رسیده است.

همچنین سطح مبارزه با بیماری‌های گندم و جو در کشور تا این تاریخ، در مجموع ۳۹۶ هزار و ۲۰۸ هکتار است که این بیماری‌ها عمدتاً عبارتند از زنگ زرد، زنگ قهوه‌ای، زنگ سیاه، فوزاریوم خوشه و سایر بیماری‌ها از قبیل سفیدک سطحی و سپتوریوز و لکه خرمایی درباره آفات دیگر گندم به‌جز سن که عمده آن عبارتند از مینوز برگ‌خوار، شته گندم، سوسک سیاه و… نیز در مجموعه در سطح ۱۸۴ هزار و ۷۱ هکتار مبارزه صورت پذیرفته است.