معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سازمان حفظ نباتات فقط مسئول آفات عمومی در حوزه کشاورزی ومنابع طبیعی است گفت: سفید بالک ها در عرصه شهری قرار دارد و ما نمی‌توانیم وارد موضوع شویم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج؛روزهای گرم تابستان رو به پایان است اما همچنان که در پایتخت قدم می‌زنیم از دست طغیان مگس‌های سفید یا همان سفید بالک‌ها شهروندان نمی‌داند چگونه از شر این موجودات ریز آن‌ها را از خود دور کنند. از سه سال پیش سفیدبالک ها به تهران آمده‌اند و با افزایش روزهای گرم سال، این حشرات بیشتر شدند و مزاحمت ها و مشکلات زیادی را برای ساکنان و رهگذران تهرانی ایجاد کرد به همین علت این موضوع را با معاون وزیر جهاد کشاورزی در میان گذاشتیم. محمد علی باغستانی در گفتگوی اختصاصی با فاطمه تفقدیخبرنگار حوزه اقتصادی خبرگزاری موج، با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات فقط متولی مدیریت آفات در عرصه‌های کشاورزی را به عهده دارد، افزود: مگس سرکه(سفید بالک ها) حشره ای است که در عرصه‌های شهری قرار دارد و وظیفه ما دخالت در حوزه شهری حوزه نیست و زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی نیست. رئیس سازمان حفظ نباتات در رابطه اینکه آیا راهکاری این سازمان برای جلوگیری از آن ارائه کرده، تصریح کرد: ما موسسه تحقیقاتی نیستیم که راهکار بدهیم؛ موسسه تحقیقاتی گیاه‌پزشکی باید راهکار ارائه کند. به گفته این مسئول موسسه، تحقیقاتی گیاه‌پزشکی قراردادی را با شهرداری بسته و در این زمینه کارهایی را در دست اقدام دارند. باغستانی با اشاره به اینکه سازمان حفظ نباتات یک سازمان اجرایی هست، یادآور شد: سازمان حفظ نباتات کشور مدیریت آفات عمومی، مثل: ملخ، موش و جنبندگان در عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی را دارد و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ما فقط این آفات را مدیریت می‌کند. وی مطرح کرد: تنها راه برای از بین رفتن سفید بالک‌ها؛ آب شویی درختان و استفاده از برچسب‌های زرد است.