شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۱٫۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است: -  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مرداد ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲٫۶ درصد افزایش داشته است. -  شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۴ به‌ میزان ۳٫۳ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.