بانک دی با هدف کمک به تولید ملی و در راستای اقتصاد مقاومتی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال ضمانت‌نامه و تسهیلات به شرکت‌های شبکه ریلی کشور اعطا کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، به منظور ارائه خدمات بانکی به شرکت‌های شبکه ریلی کشور برای تهیه و تولید بالاست و سایر محصولات، بانک دی ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارائه کرد. همچنین برای شرکت شبکه ریلی کشور به میزان ۸۰۰ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر شده است که می‌تواند در رونق اقتصادی این بخش موثر باشد. شرکت‌های ریلی فعال در کشور در زمینه تولید بالاست مورد نیاز خطوط ریلی، پروژه‌های زیرسازی و روسازی، بازسازی و بهسازی خطوط و ابنیه فنی و راهسازی و محوطه سازی فعالیت داشته و نقش تاثیرگذاری در توسعه خطوط ریلی دارند. گسترش خطوط ریلی در ایران همواره به عنوان یکی از محورهای توسعه مورد توجه بوده است.