دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی حکمی عبدالرحیم کردی را به‌ عنوان مدیرعامل منطقه آزاد چابهار جایگزین مبارکی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در حکم اکبر ترکان خطاب به کردی آمده است؛ به استناد ماده(۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار منصوب می شوید… در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید و صادرات و سرمایه گذاری و هم چنین انتقال فناوری های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقای سطح اشتغال و مشارکت جامعه محلی و مردم در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه از مهم ترین وظایفی است که از جناب عالی انتظار می رود ضمن تعامل و هماهنگی با دبیرخانه شورا، اعضای هیأت مدیره سازمان و بهره گیری از تجارب مناطق آزاد تجاری صنعتی موفق دنیا در انجام بهینه آن نهایت مساعی لازم را معمول دارید.
ترکان در حکمی دیگر حامد علی مبارکی را به عنوان مشاور در توسعه سواحل مُکران منصوب کرد.