معاون وزیر صنعت با تایید تولید داخلی ۲۰ درصدی محصولات جدید پژو گفت: ظرف ۶ ماه به برنامه های خود در خصوص افزایش ساخت داخل تولیدات مشترک(داخلی سازی ۴۰ درصدی) دست پیدا خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن صالحی نیا در پاسخ به این پرسش که براساس سیاست های کلی وزارت صنعت داخلی سازی محصولات خودرویی باید با ۴۰ درصد ساخت داخل آغاز شود ولی تولیدات مشترک ایران خودرو و پژو با ۲۰ درصد داخلی سازی میخواهد شروع شود، گفت: ‎ در ابتدای تولید ممکن است خودروساز با همزمانی تأمین قطعات و اطمینان از تولید رو به رو شده و تولید مشترک خود را با ۲۰ درصد ساخت داخل انجام دهد که این موضوع تخلفی از سیاست های وزارت صنعت به شمار نمی آید‎.
وی با بیان اینکه ظرف ۶ماه آینده به برنامه های خود در خصوص افزایش ساخت داخل تولیدات مشترک دست پیدا خواهیم کرد، افزود: اگر همین تولیدات مشترک با ۲۰ درصد هم شروع نمی شد عده ای گله می کردند که با وجود تنظیم قرارداد هنوز خبری از اجرای آن نیست‎. معاون صنایع وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان در میزان ساخت داخل محصولات مشترک توافق جدیدی با وزارت صنعت برای آغاز تولید ۲۰ درصد داشته اند یا خیر، افزود: ‎ نه، توافق جدیدی نداشته ایم و خودروسازان براساس همان سیاست های کلی که وزارت صنعت به آنها ابلاغ کرده تولیدات مشترک را انجام می دهند. صالحی نیا اضافه کرد: ‎ قرار است مرحله به مرحله با تأمین قطعات و اطمینان از تولید برنامه های ساخت مشترک انجام و افزایش پیدا کند.