کشاورز با بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم باید مواظب باشند تا مشکلی در خصوص کیفیت عرضه کود در بازار مصرف نداشته باشیم گفت: عرضه کود توسط دولت به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و دولت تصدیگری خود را در این بخش کاهش داده است.

به گزارش خبرنگار افتصادی خبرگزاری موج ،معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گزارشی مبنی بر مواد غذایی لازم در کود نباشد را نداریم و فلزات سنگین در کود به شدت کاهش پیدا کرده افزود: محصولات کودی ما نسبت به گذشته از نظر کیفیت، ارتقاء بسیار زیادی یافته و ما در این زمینه با متخلفان برخوردهای جدی کرده ایم. معاون امور زراعت بخش کشاورزی توضیح داد: بخشی ازمحصولات کشاورزی به کشورهای دیگر صادر می شود که این نشان‌ از بهبود کیفیت در حوزه کشاورزی هستیم. کشاورز با اشاره به اینکه ما به فکر تولید کنندگان سم هستیم، خاطر نشان کرد: تولید داخلی مورد حمایت ماست اما اگر این حمایت باعث شود که تولید کنندگان حقوق کشاورزان را ضایع کنند شرایط واردات سموم آماده تسهیل می‌شود تا این امر باعث ایجاد فشار مضاعف بر کشاورزان نشود. وی ادامه داد:مشکل استفاده از سموم و آفت‌کش‌های پرخطر با تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصدی در واردات حل نمی‌شود بلکه واردات آفت‌کش‌های پرخطر باید ممنوع شود. معاون وزارت جهاد کشاورزی  گفت: آماده همکاری بیشتر با سازمان محیط زیست را داریم تا جایی که به ما آدرس فروشندگان سموم و کود خطرناک را بدهند تا آنها را مجازات و زندانی کنیم. کشاورز تصریح کرد:قوه قضائیه و محیط زیست در خصوص ارائه سموم پرخطر باید وارد شوند و قوانین موجود را مورد بررسی قرار دهند تا موارد محدود عرضه کننده سموم پرخطر در کشور برچیده شود. معاون امور زراعت بخش کشاورزی با بیان اینکه ما از لحاظ قانونی اهرم لازم برای برخورد در خصوص عرضه با افراد متخلف را نداریم  تاکید کرد: در موارد معدودی ما فروشگاهی را مشاهده می‌کنیم که سموم نامناسبی استفاده می‌کند اما نمی‌توانیم آن فروشگاه را ببندیم. به گفته این مسئول تمام بخش های مرتبط با بخش کشاورزی باید تلاش کنند که از واردات و عرضه سموم پرخطر در بخش کشاورزی جلوگیری کنند.