محمد علی طهماسبی گفت: باید حجم صادرات محصولات کشاورزی با یک قیمت منطقی و به صورت مداوم در کشور انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید اتاق ایران در برند سازی محصولات کشاورزی فکر اساسی کند افزود: امروزه مشکلی که در صادرات ایران دارد این است که ما هنوز تشکل صادراتی و کنسرواسیون های قوی در این امور نداریم. محمد علی طهماسبی توضیح داد: امروزه خریداران خارجی نمی توانند با فرد در ارتباط باشند بلکه باید تشکل قوی در این میان وجود داشته باشد که با حجم صادراتی بالا به صورت مدام با یک قیمت منطقی محموله ایرانی را برای آنها صادر کنیم. وی با اشاره به اینکه در جاهای مختلف کشور پایانه های صادراتی در حال احداث خواهد شد گفت: اکنون انواع محصولات کشاورزی از جمله پرتقال با توجه به این پایانه ها و برندسازی اتاق بازرگانی امکان پذیر می شود تا بتوانیم حداقل ۵۰۰ هزار تن پرتقال صادراتی به کشورهای مختلف صادر کنیم. معاون وزیر یادآور شد: یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اصلاح باغ ها و توسعه اراضی زیرکشت زیتون است و اکنون ۹۵ هزار سطح زیر کشت زیتون در کشور داریم که وزارتخانه برای اصلاح این باغ ها تلاش می کند. وی با اشاره به اینکه قیمت روغن زیتون سه برابر روغن نباتی است پیشنهاد داد: کشت زیتون را در کشور افزایش دهیم.