احمد نعمت بخش اظهار داشت که کیفیت خودروهای تولید داخل از پراید گرفته تا خودروهای لوکس داخلی از نظر کیفیت قطعات توانایی رقابت با خودروهای ساخت داخل قبل از دهه ۹۰ را ندارد.

احمد نعمت بخش در گفت وگو با علی جواهرچی خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه  باید قبول کرد که به دلیل تحریم های سال های گذشته قطعات یدکی و قطعات به کار رفته در خودروهای جدید به مراتب با افت ملموسی نسبت به همان خودروها کار کرده روبرو بوده اظهار داشت:کیفیت قطعات خودروهای جدید داخلی به این دلیل کاهش یافته که مجبور بودیم با چند واسطه قطعات را خریداری کنیم. دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرد:نتوانسته ایم به طور آرمانی از قطعات یدکی کمپانی های اصلی در خودروهای جدید استفاده کنیم و باید به طور مستند در موسسه تحقیقات ایران خودور و وسایپا در مورد مصرف سوخت و بازدهی کیفیت قطعات بررسی های لازم را به عمل آوریم تا میزان تفاوت کیفیت قطعات خودروهای جدید وقدیمی مشخص شود. وی خاطر نشان کرد:امیدواریم با رفع تحریم ها کیفیت قطعات به کار رفته در خودروهای ساخت داخل به وضعیت مناسب قبل برگردد و بتوانیم انتظارات متقاضیان را برآورده سازیم.