عسکر زاده: در بانک حکمت ایرانیان، سعی شده تا پروژه هایی که در آن مشارکت می شود تنها به یک رشته خاص منتهی نشوند و به صورت عمومی از پروژه ها و رشته های مختلف حمایت کرده ایم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری موج، عباس عسگر زاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان در مصاحبه با امیرحسین چرایی خبرنگار موج در خصوص شراکتی که این بانک با تولید کنندگان داشته و تسهیلاتی که به آن ها پرداخت کرده است گفت: بانک حکمت ایرانیان در بحث نیازهای اساسی مردم به صورت کاملا دقیق وارد شده است و سعی کرده با سیاست گذاری مناسب از تورم و انباشت در مورد ده قلم کالای اساسی مردم جلوگیری کند تا برای مردم زحمت و دردسری به وجود نیاید. او ادامه داد: در بحث بهداشت و درمان نیز بانک توانسته ورود خوب و مفیدی داشته باشد و از تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی به خوبی حمایت کرده ایم و سعی شده تا پروژه هایی که در آن مشارکت می کنیم تنها به یک رشته خاص منتهی نشوند و به صورت عمومی از پروژه ها و رشته های مختلف  حمایت کرده ایم. عسگر زاده با اشاره به اهداف اصلی این بانک گفت: مهمترین هدف بانک حکمت ایرانیان در سال های اخیر حمایت از اقتصاد خرد و توسعه بانکداری خرد بوده است که تا حدودی در این امر موفق بوده ایم. یکی از اصلی ترین کارهای صورت گرفته در این بین اعطای وام های ضروری به آحاد مردم و قشر ضعیف جامعه بوده است که خوشبختانه در این کار بسیار موفق بوده ایم.