مهدی حسینی گفت: اگر نرخ ارز ثابت نگه داریم می توانیم قدم های خوبی برای واردات سم کم خطر داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رئیس انجمن واردکنندگان سم با بیان اینکه برای ورود سم کم خطر به کشور باید به اتحادیه اروپا متصل شویم افزود: اتحادیه اروپا نسبت به استانداردهای موجود در ایران اطمینان پیدا کرده است و آنها ایران را در  زمینه یاری می کنند. سید مهدی حسینی یزدی خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون تعرفه واردات رسمی سم ۴۶ درصد است و اگر با این رویه جلو رویم با پدیده قاچاق سم مواجه می شویم. این پدیده نه تنها حقوق دولتی را ضایع می کند بلکه بحث مصرف سم های پرخطر و باقیمانده سموم بیشتر ناشی از واردات سم آفت کش از طریق قاچاق است. وی توضیح داد: اگر نرخ ارز ثابت شود می توان قدم های خوبی برای واردات سم کم خطر داشت به شرط آنکه وزارت جهاد کشاورزی بخش خصوصی را در این امر سهیم بداند. رئیس انجمن واردکنندگان سم اعلام کرد: برای نخستین بار در ایران روز مزرعه در حوالی تهران خرداد سال ۹۶ برگزار می شود و ۳۶۰ شرکت از سراسر دنیا در این همایش حضور پیدا می کنند.