محمدی معاون نظارت‌وبازرسی بانک‌انصار در روز چهارشنبه سوم شهریور در مرکزخدمات‌مشتریان این بانک حضوریافت تا در راستای اجرای طرح گفتگوی بیواسطه مدیران ارشد با مشتریان و کارکنان تماس‌گیرنده به گفتگو بنشیند و با نظرات و پیشنهادهای آنان در حوزه‌های مرتبط با این معاونت آشناشود.

به گزارش خبرگزاری موج، در فرصت گفتگو با محمدی معاون نظارت و بازرسی که مجموعه تحت امرش موفق شده بود با ارایه مستندات و رعایت کامل استانداردهای نظارتی و بازرسی‌های به موقع برای پنجمین‌بار متوالی از جایگاه برتر این بانک در سلامت اداری کشور پاسداری کند، تماس‌گیرندگان ضمن بیان دیدگاه‌ها و ارایه پیشنهادهای سازنده خود درخصوص نحوه برخورد با مشتریان،نحوه پیگیری مطالبات معوق، نحوه تکمیل پرونده مشتریان، پیگیری تراکنش‌های ناموفق، انسداد سپرده بابت تسهیلات و عملکرد مدیریت‌های شعب دراستان باوی به پرسش وپاسخ پرداخته و پاسخ‌های لازم را ازمعاون مذکور دریافت کردند .