هشتمین نمایشگاه کتاب استان زنجان با عاملیت بانک شهر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، هشتمین نمایشگاه کتاب زنجان، با حضور ۳۰۰ناشر از سراسر کشور و ۳۸هزار عنوان کتاب، آغاز به کار کرد. بر این اساس، برای حمایت از ناشرانی که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند، بخش فروش متمرکز با عنوان کتاب‌هایی از ۴۰ناشر در نمایشگاه فعال خواهد بود. در این نمایشگاه، ۳۵۰۰میلیون ریال بُن یارانه خرید کتاب با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی توسط بانک شهر مستقر در نمایشگاه توزیع خواهد شد. بانک شهر پس از برگزاری موفق بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به عنوان بانک عامل نمایشگاه‌های کتاب در سراسر کشور معرفی شده است. گفتنی است نمایشگاه‌های کتاب استانی به ترتیب از دوم شهریور در زنجان آغاز شده و تا اسفندماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.