مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از صرفه جویی هشت میلیون دلاری این شرکت در انجام پروژه مطالعاتی صادرات گاز ایران به عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری، علیرضا کاملی با اشاره به انجام همه فعالیت های مرتبط با پروژه ملی صادرات گاز ایران به عمان گفت: در حالی که تنها یک شرکت خارجی برای انجام بخشی از مطالعات این پروژه صادراتی، ۱۲ میلیون دلار به ما پیشنهاد داده بودند، مدیران و کارکنان شرکت صادرات گاز با همکاری و تلاش و دلسوزی همان بخش از پروژه را با حدود چهارمیلیون دلار به انجام رساندند که توانست صرفه جویی بالغ بر هشت میلیون دلار را برای شرکت ملی نفت ایران و کشور رقم بزند. کاملی همچنین از صرفه جویی در هزینه های جاری خبر داد و گفت: شرکت ملی صادرات گاز ایران با توجه به حجم عظیم فعالیتها در سالهای گذشته و با در پیش گرفتن سیاست صرفه جویی در جهت حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی تنها در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۰ میلیارد ریال در هزینه های جاری صرفه جویی کرده که قرار است به عنوان یک شرکت پایلوت در صرفه جویی اقتصادی در صنعت نفت معرفی شود. به گزارش شرکت ملی نفت ایران، وی افزود: شرکت ملی صادرات گاز ایران باتوجه به وظایف و رسالت خود در سه سال گذشته و به ویژه بعد از توافق هسته ای شاهد حضور خیل عظیمی از کشورها و شرکت های بزرگ بین المللی به منظور انجام مذاکرات صادرات گاز ایران بوده است که با توجه به آمار موجود در ٢ سال گذشته بالغ بر ۳۵۰ جلسه با مقام های کشورها و شرکت های متقاضی مشارکت و سرمایه گزاری در پروژه های گاز ایران برگزار کرده است. مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: این حجم عظیم از مراودات تجاری در سطح عالیرتبه ترین مقامهای کشورها و شرکتهای بزرگ نفتی پس از برجام در شرکت صادرات گاز ایران جز در سایه همدلی و عشق به میهن نمی توانست انجام شود.