معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی فردا(چهارشنبه، سوم شهریور) به همراه هیئتی از مدیران ارشد این شرکت از آخرین مراحل پیش راه اندازی طرح پتروشیمی کردستان و خط لوله اتیلن غرب بازدید می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بازدید و سرکشی از طرحها و مجتمع های پتروشیمی در برنامه کاری خود قرار داده است، فردا همزمان با دومین روز هفته دولت مقصد سفرش کردستان و کرمانشاه خواهد بود تا از نزدیک روند پیش راه اندازی طرح پتروشیمی کردستان و همچنین خط اتیلن غرب را مورد بازدید قرار دهد. پتروشیمی کردستان از جمله طرح های دوازده گانه صنعت پتروشیمی است که در برنامه افتتاح امسال قرار دارد. طبق آخرین آمار طرح پتروشیمی کردستان اکنون مرز ٩٩ درصدی پیشرفت را هم پشت سرگذاشته است و بزودی آماده بهره برداری رسمی قرار می گیرد. خوراک پتروشیمی کردستان که با سرمایه گذاری ارزی ٢۵٣ میلیون یورو (٢٨٢٩ میلیارد ریال) در حال ساخت است، از خط اتیلن غرب تامین خواهد شد. بازدید از خط اتیلن غرب از دیگر برنامه های معاون وزیر نفت است؛ طول کل خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور بالغ بر ٢۵۵٠ کیلومتر است که تاکنون حدود ١٧۵٠ کیلومتر آن احداث و ادامه کار تا تکمیل این خط در دست اقدام است. طرح خط اتیلن غرب به لحاظ تحرک بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و ارتقای فناوری در بخش صنعت نفت، ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، تمرکز زدایی از صنایع پتروشیمی در مناطق جنوبی کشور، فاصله گرفتن از خام فروشی مواد هیدروکربنی و ایجاد ارزش افزوده، دسترسی سریعتر و آسانتر به بازارهای منطقه ای و محلی، توزیع رشد صنعتی و اقتصادی در پهنه گسترده کشور و رشد و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با توجه به رشد روز افزون بازارهای مصرف از جمله طرح های مهم و ملی کشور شناخته شده است. ایستگاه بعدی برنامه کاری شاهدائی، بازدید از آخرین وضعیت مخزن حادثه دیده پتروشیمی بیستون است. یکی از مخازن پتروشیمی بیستون عصر روز جمعه (هشتم مردادماه) دچار حریق شد. آتش سوزی در مخزن لایت اند (LIGHT END) پتروشیمی بیستون اتفاق افتاده بود که بعد از چند ساعت آتش آن مهار شد. شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ، شرکت پلیمر کرمانشاه از دیگر برنامه های سفر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استان کرمانشاه است.