کارنامه بازار مسکن در نیمه دوم سال گذشته حاکی کاهش معاملات مسکن و همچنین کاهش قیمت و اجاره بهای مسکن است.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه دوم ۱۳۹۴ را منتشر کرد، بر پایه این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۴۵۸ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره قبل ۰٫۶ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱٫۳ درصد کاهش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل ۸٫۴ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷٫۶ درصد، کاهش داشته است.
روند تغییرات قیمت یک متر زمین از نیمه اول ۹۱ تا نیمه دوم ۹۴
متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور یک میلیون و ۴۲۷ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره قبل ۰٫۹ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱٫۵ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۴٫۲ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱٫۶ درصد، کاهش داشته است.
روند تغییرات قیمت یک متر زیربنای مسکونی از نیمه اول ۹۱ تا نیمه دوم ۹۴
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور هفت هزار و ۲۴۳ تومان بوده است که نسبت به دوره قبل ۱٫۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸٫۴ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۶٫۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰٫۹ درصد کاهش داشته است.